Samotný výkon exekuce

Tato fáze přichází na řadu po uplynutí 30 denní lhůty určené k dobrovolnému splnění vymáhané povinnosti.

V případě kdy povinný dluh nezaplatí nebo nezačne splácet svůj dluh v dohodnutých splátkách, dochází k realizaci vydaných exekučních příkazů. Exekutor by měl postupovat přiměřeně – tuto povinnost mu ukládá § 58 Exekučního řádu.

V praxi to znamená, že by exekutor měl nejprve přistoupit k exekuci formou přikázání pohledávky z bankovního účtu („zmrazení“ bankovního účtu), poté  k provádění srážek z příjmu, správou nemovité věci, pozastavením řidičského oprávnění atd. K provedení exekuce více způsoby však lze více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby současně nebo postupně. Vždy by ale měla být zachována přiměřenost zvolené formy!

Příklad
Na pana Viléma byla nařízení exekuce pro částku 90.000,- Kč s příslušenstvím. Exekutor vydal exekuční příkaz postihující jeho bankovní účet, mzdu a nemovitost. Vzhledem k tomu že dlužnou částku lze vymoci exekučním postižením bankovního účtu a srážek z příjmu, k prodeji nemovitosti by exekutor neměl vůbec přistoupit. V případě že by tak učinil, mohl by se pan Vilém bránit návrhem na částečné zastavení exekuce co do této formy – důvodem by byla nepřiměřenost.