Blokace bankovního účtu v oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den chci se zeptat už jsem rok v insolvenci a mam zablokován účet exekutorem má právo to blokovat po dobu insolvence?

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď nalezneme v § 229 Insolvenčního zákona, jehož znění zde přikládáme:

§ 229

(1) Zákon stanoví v závislosti na průběhu řízení, způsobech řešení
úpadku a vlastnictví majetku náležejícího do majetkové podstaty, kdo je
ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními,
případně komu přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně
části těchto oprávnění nebo pouze ohledně některých z nich.

(2) Je-li majetek náležející do majetkové podstaty ve vlastnictví jiné
osoby než dlužníka, lze právo této osoby s takovým majetkem nakládat
omezit jen zákonem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu.

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě
osobou s dispozičními oprávněními

a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku,

b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení
úpadku,

c) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu,

d) dlužník v době od povolení reorganizace a

e) dlužník v době od povolení oddlužení.

(4) Ustanovením odstavce 3 nejsou dotčena omezení uložená dlužníku s
dispozičními oprávněními insolvenčním zákonem nebo rozhodnutím
insolvenčního soudu v průběhu insolvenčního řízení. Má-li dispoziční
oprávnění jiná osoba než dlužník, nejsou tím dotčeny povinnosti uložené
dlužníku tímto zákonem.

(5) Od rozhodnutí o úpadku a je-li dlužník insolvenčním navrhovatelem,
od okamžiku, kdy se jím stal, platí o povinnostech dlužníka s
dispozičními oprávněními ustanovení § 36 a 37 přiměřeně.

Z citovaného ustanovení Insolvenčního zákona vyplývá, že v situaci, kdy máte již povoleno oddlužení a soud se ohledně Vašeho možného nakládání s dispozičními právy k majetku neodchýlil od zákona, můžete požádat exekutora o uvolnění bankovního účtu.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30.6.2015