Dědictví dluhů

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý večer,

momentálně probíhá dědické řízení po mém otci, respektive teď začalo. Nejsme si jistí, jak na tom byl otec finančně. V posledních letech žil sám, s matkou už jsou dlouho rozvedení. Dědit budu jen já a bratr, jestli ale bude co. Dluhy samozřejmě zdědit nechceme. Jde to zjistit nějak dopředu, jak to s dědictvím vypadá?

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

standardní průběh dědického řízení je takový, že potom, co je soudu matrikou zaslán úmrtní list, soud pověří soudního komisaře (notáře) k vedení dědického řízení. Notář učiní dotazy na různé instituce, pozve si vypravitele pohřbu a takto zjišťuje, jaký měl zůstavitel (zemřelý) majetek – tedy co vše je součásti pozůstalosti včetně případných dluhů.

Následně notář buď v případě, že zůstavitel neměl žádný majetek, dědické řízení zastaví, nebo usnesením vyrozumí dědice (zpravidla na adresu trv. bydliště). V tomto usnesení je rovněž stanovena lhůta 1 měsíce od jeho doručení, níž máte možnost dědictví odmítnout nebo uplatnit výhradu soupisu.

Pořízení soupisu znamená zjištění pozůstalostního jmění a určení čisté hodnoty majetku v době smrti zůstavitele. Uplatnění výhrady soupisu znamená zvýšení nákladů na dědické řízení – je nutné soupis uhradit, ale na druhé straně pak dědic, který výhradu uplatnil, za dluhy odpovídá pouze do výše nabytého dědictví. Dědic, který výhradu neuplatní, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 29.12.2015