Dluh na nájemném a službách

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den! Dnes jsme se dozvěděli o dluzích mého 72letého otce na nájemném které třikrát nezaplatil. Otec je po mozkové mrtvici a diabetik na inzulínu. Bohužel jsme v takové situaci kdy tatínkovi nemůžeme finančně pomoci ani si ho vzít k sobě domů.
Mohli by jste nám prosím poradit co v takové situaci můžeme udělat.
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem bychom chtěli ocenit Vaši snahu otci pomoci. Nejprve se v odpovědi budeme věnovat problematice dluhu na nájemném, posléze možnému postupu v řešení situace.

V situaci, kdy má Váš otec dluh na nájemném ve výši trojnásobku nájemného a služeb (toto dovozujeme z Vámi uvedených informací), je potřeba co nejdříve začít jednat s pronajímatelem. Pokud je Váš otec vážně nemocný, může Vám poskytnout za tímto účelem plnou moc. Pronajímateli by bylo vhodné vysvětlit situaci a požádat ho o splátkový kalendář na dlužné nájemné. Splátkový kalendář by měl být v ideálním případě písemný a především pro otce splnitelný. Pokud je nájemník v prodlení s platbou nájemného déle jak 5 dní, vzniká pronajímateli také právo na poplatek z prodlení, ten je stanoven na 2,5 promile za den. S tímto je nutné také počítat a případně zkusit požádat o odpuštění tohoto poplatku.

Zároveň je vhodné vědět, že dle současného občanského zákoníku lze dát nájemci výpověď bez přivolení soudu také v případě, kdy má dluh na nájemném nejméně ve výši trojnásobku nájemného a služeb. Nájemci v tomto případě plyne tříměsíční výpovědní doba, která se počítá od prvního dne následujícího měsíce poté, co byla výpověď doručena. Pro větší představu uvádíme příklad: výpověď je nájemci doručena v listopadu, výpovědní doba začne běžet od 1. prosince a nájem skončí 28. února 2014. Pokud nájemce podá ve  lhůtě 60 dnů od doručení výpovědi žalobu na určení její neplatnosti,  výpovědní doba  doba se zmrazí, dokud nerozhodne soud. V případě výpovědi z důvodu dluhu na nájemném vzniká nájemci po uplynutí výpovědní lhůty nárok na přístřeší (v praxi to znamená, že mu třeba pronajímatel zajistí – nikoliv zaplatí – místo na ubytovně).

Pokud 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník, bude pronajímatel oprávněn dát právě v této situaci (tj. dluh na nájemném ve výši trojnásobku nájemného a služeb) okamžitou výpověď z nájmu, tj. nájemce bude v tomto případě povinen byt co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce, vyklidit. Pronajímatel bude mít také možnost dát výpověď z nájmu i v situaci, kdy výše dluhu nedosahuje trojnásobku nájemného a služeb. Nicméně v tomto případě  bude nájemci běžet klasická tříměsíční výpovědní lhůta a zároveň se bude moci proti výpovědi bránit u soudu. V obou případech však nově nevzniká nárok na přístřeší – tj. bytovou náhradu.

Z druhé strany je pravda, že pronajímatel nemůže (a ani nebude moci) otce z bytu vystěhovat „svépomocí“. Pokud by otec byt po zániku nájmu nevyklidil, může pronajímatel podat k soudu žalobu na vyklizení. A teprve poté, pokud by měl „v ruce“ rozhodnutí soudu a i přes to otec byt nevyklidil sám, může Vašeho otce vyklidit exekučně.

Podle nového občanského zákoníku bude také platit, že v případě, kdy by Vašemu otci zanikl nájem a on se do 3 měsíců nevystěhoval a pronajímatel nečinil žádné kroky, tj. nevyzval ho v vyklizení bytu, nepodal žalobu, dojde k obnovení nájmu nejdéle na dva roky (pokud byla sjednaná délka nájemného kratší než dva roky, tak na tuto dobu).

Důležitý je i důvod neplacení nájemného. V případě, kdy by otec neměl dostatek prostředků na úhradu nájemného  a celkově na platbu svých výdajů, je vhodné zjistit, zda otec pobírá příspěvek na bydlení. Pokud ne, bylo by dobré zjistit, zda splňuje potřebné podmínky pro jeho přiznání – jejich výčet naleznete zde: http://www.mpsv.cz/cs/2 a  jeho případnou orientační výši můžete ověřit zde:http://www.vyplata.cz/vypocty/vypocet-vyse-prispevku-na-bydleni.php?stayform=true.

Předpokladem výplaty této dávky je však mj. doložení úhrady nájemného a služeb za předchozí období, tj. předchozí kalendářní čtvrtletí. Je tedy potřeba zjistit, za jaké období vznikl otci dluh na nájemném a službách. Pokud by mu z tohoto důvodu nárok a dávku nevznikl, je možné zkusit požádat o dávky hmotné nouze. Podrobnější podmínky pro přiznání těchto dávek najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/5

Vzhledem k otcovu zdravotnímu stavu by také stálo za zvážení podání žádosti o příspěvek na péči. Jedná se o dávku, která se přiznává na základě posouzení míry závislosti dané osoby na pomoci jiných lidí. Tato dávka má sloužit k poskytnutí odměny osobě, která pečuje o žadatele tj. osobu závislou nebo má být použita k nákupu služeb např. pečovatelské služby apod. Podmínky pro přiznání příspěvku na péči lze najít zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek.

Žádosti o všechny výše jmenované dávky se podávají na místně příslušném úřadu práce – oddělení nepojistných dávek.

Je samozřejmě otázkou, zda zdravotní stav Vašeho otce mu bude umožňovat nadále zůstat ve svém domácím prostředí či ne. Pokud by mohl zůstat doma, můžete zkusit zkontaktovat některou z pečovatelských služeb či služeb osobní asistence, kontakty si můžete vyhledat zde:  http://iregistr.mpsv.cz/sluzba/rozsirenevyhledavanisluzby?SI=&DSCS=4&FSCS=3&RP=&ZN=&KKS=&OKS=&O=&U=&PN=&PIC=&IsSearching=True&ShowResults=False&PageSize=&Page=

V případě, kdy by otec nemohl v bytě nadále zůstat, bude vhodné začít urychleně hledat místo v domově pro seniory. Kontakty opět naleznete v registru poskytovatelů sociálních služeb. Zároveň můžete požádat o spolupráci příslušný sociální odbor v bydlišti Vašeho otce. Podotýkáme, že tyto poskytované služby by měly být hrazeny primárně z příspěvku na péči.

V případě potřeby se můžete osobně obrátit na některou z občanských poraden. Kontakty na ně naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 29. 11. 2013