Dluh na poplatcích za odpad

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, přišel mi dopis z úřadu že mám zaplatit dluh na poplatcích za odpad. Já už v tom městě ale nebydlím, odstěhovala sem se asi před rokem a v novém bytě to normálně platím. Tam sem předtím taky platila. Nechápu, proč to po mě teda chtějí a potřebuju vědět co jim napsat. Bude stačit když jim pošlu kopii toho že platím někde jinde? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

v současné době je na obci, jaký způsob výběru poplatku zvolí. Lze říci, že se může jednat o výběr poplatku podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Na základě tohoto zákona jsou vybírány poplatky za odpad vybírány na základě trvalého pobytu.

Další dvě možnosti přináší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a to buď poplatek za komunální odpad (v pravém smyslu slova) nebo smluvní systém vybírání úhrady za komunální odpad, přičemž u smluvního systému se v zásadě vychází z toho, že producent odpadu je povinen rozhodnout, jakým způsobem zajistí řádné nakládání s odpadem. Nejjednodušší varianta je v tomto směru uzavřít smlouvu z obcí, která odvoz a nakládání s odpadem zajistí.

Pokud jde o Prahu, tak ta se rozhodla postupovat metodou výběru poplatku za komunální odpad od vlastníků nemovitosti. Pakliže člověk v Praze žije v nájemním či družstevním bytě nebo jde o byt v domě spravovaném společenstvím vlastníků bytových jednotek, nemusí organizaci a pravidla úhrady poplatků řešit, jelikož vlastník nemovitosti bude poplatek za komunální odpad účtovat v rámci služeb a ostatní zajistí za něj.

Z výše uvedeného vyplývá, že v tuto chvíli je potřeba zjistit, na základě jakého způsobu je ve Vašem dřívějším bydlišti řešeno hrazení poplatků za odpad a za jaké období. Pokud by se ukázalo, že obec je v právu, bude potřeba poplatek uhradit nebo si dohodnout splátkový kalendář. Nelze totiž vyloučit, že člověk je vlastně povinen hradit ve dvou místech (v jednom na základě trvalého pobytu, v druhém dle skutečné produkce odpadu). Samotné odstěhování často neznamená zánik této povinnosti, např. protože si člověk nepřehlásil trvalý pobyt a dotčená obec vybírá poplatek dle trvalého pobytu.

Pro úplnost dodáváme, že promlčecí doba u dluhu za poplatek za odpad činí 3 roky.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.6.2014