Dluh vzniklý po povolení oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Po rozhodnutí KS o povolení insolvence jsem cca 8 měsícu nepřispíval správci SVJ na opravy a údržbu bytového domu. Je tato pohledávka vymahatelná. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu vyplývá, že Vám bylo povoleno oddlužení a patrně i následně schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře. Současně uvádíte, že Vám začal po povolení oddlužení vznikat dluh vůči SVJ. Jinými slovy –  dluh který Vám vznikl vůči SVJ nebyl přihlášen do oddlužení. Fakticky to znamená, že se tedy jedná o dluh, na který se vztahují účinky oddlužení. Věřitel ho tedy může po Vás začít vymáhat soudně a případně i exekučně.

Větší hrozbu však shledáváme v tom, že by v tomto případě mohli insolvenční správce a později insolvenční soud shledat, že z Vaší strany došlo k porušení povinnosti dlužníka v oddlužení viz § 412 Insolvenčního zákona, ve kterém jsou upraveny  povinnosti dlužníka v oddlužení. Mezi ně také mj. patří, že se dlužník nemá dostat do prodlení se svými závazky.  Porušení některé z povinností dlužníka v oddlužení může mít za následek zrušení oddlužení a následného vyhlášení konkursu.

V dané situaci by tedy bylo vhodné kontaktovat dotčené SVJ a zkusit s ním dohodnout splátkový kalendář (pokud se toto nepodaří, tak hradit „alespoň něco“), který byste hradil z nezabavitelné částky.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 16.10.2015