Dluh z podnikání v oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,

podala jsem návrh na insolvenci,  jsem na vedlejší činnost OSVČ a jsem zaměstnána na hlavní pracovní poměr. Je možné, že návrh bude odmítnut, bylo na mě podáno trestní oznámení. Dnes jsem z jedné vymáhací agentury byla infomována, že údajně já mohu platit nějaké splátky i když jsem podala ins. návrh.

Prosím jak toto je?

Jinak podepsala jsem smlouvu, u které jsem si nevšimla, že je drobným písmem uvedeno, že prostředky budou poskytnuty výhradně na podnikání a prostředky jsem na podnikání nepoužila, nepožádala jsem o souhlas s oddlužením, jelikož jsem měla za to, že se nejedná o úvěr z podnikání. Prostředky jsem použila na platbu jiných výdajů. Údajně jsem věřiteli sdělila, že se prostředky na podnikání poskytnu, toho si nejsem vědoma. Společnost podala trestní oznámení a uvádí, že jde o podnikatelský úvěr, co se dá proti tomuto dělat. Na základě sdělení dotyčné společnosti je ohroženo insolvenční řízení..

 

Děkuji Vám za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

zde bude hodně záviset na tom, jak celou situaci posoudí soudce. Obecně se dá říci, že není vyloučeno, že by to mohl vyhodnotit jako nepoctivý záměr a vyhlásit konkurs. Nesouhlas věřitele, jehož pohledávka souvisí s podnikáním a nejedná se o zajištěnou pohledávku, je překážkou oddlužení.

Jednou z cest může být doložit soudu, že jste peníze v souvislosti s podnikáním použila, nicméně to sama uvádíte, že ne.

Je pak také ke zvážení, pokud ještě nebyl vyhlášen úpadek, zda celý návrh (tj. jak návrh na povolení oddlužení, tak hlavně návrh na vyhlášení úpadku – tedy insolvenční návrh) nevzít zpět.

Též není vyloučeno, že po zahájení insolvenčního řízení (do vyhlášení úpadku a rozhodnutí o způsobu jeho řešení) svým věřitelům i nadále splácíte, ale je potřeba splácet všem a poměrně, nezvýhodňovat pouze jednoho z nich, byť byste se měla po podání návrhu k soudu zdržet plateb věřitelů a nakládání s majetkem viz § 111 Insolvenčního zákona. Pokud dlužník přesto v této fázi splácí věřitelům své dluhy poměrně, tj. všem, je obvykle jeho jednání ze strany soudců i věřitelů tolerováno.

V případě, že by opravdu došlo k prohlášení konkursu (pokud nemáte žádný majetek, jednalo by se o nepatrný konkurs), lze po jeho skončení podat návrh na povolení oddlužení znovu. Nicméně opět byste měla splňovat zákonem stanovené podmínky – ve vztahu k podnikatelským dluhům, které by konkursem prošly, by to však již bylo snazší (více viz http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/podminky-oddluzeni/), ale přitížit by Vám naopak mohlo to, pokud by soud v prvním řízení oddlužení nepovolil kvůli nepoctivému záměru.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 26.1.2016