Dluhy na pojištění

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
mám klientku, které byl uznám plný ID avšak bez nároku na vyplácení financí. Několik let nebyla hlášená na úřadě práce a byla „bezprizorně“ doma. Narostly ji tak dluhy na pojišťovně. Klientka žije v bytě s matkou a s otcem (starobní důchod). Nemá žádný příjem, díky duševnímu onemocnění není schopná práce. Má otázka tedy zní jak vyřešit dluhy na pojistném a jak řešit problém s hrozící exekucí.

Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

vzhledem ke skutečnosti, že Vaše klientka v současnosti nemá žádný příjem by bylo možné, v případě, že by bylo zahájeno exekuční řízení,  podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost podle § 55 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Vzor návrhu naleznete na stránkách dluhového labyrintu i s návodem k vyplnění v sekci ke stažení (http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/).

Vzhledem k  aktuální situaci klientky patrně nepřichází v úvahu její postupné uhrazování dlužné částky a následné požádat o odpuštění penále. V tuto chvíli však lze alespoň  písemně informovat věřitele o své situaci (tj.vysvětlit mu, že jí v exekuci nelze co postihnout) a zastavit růst dluhu na zdravotním pojištění a. V situaci kdy je klientka poživatelkou invalidního důchodu třetího stupně (dříve nazývaného „plný“), je dle zákona o veřejném zdravotním pojištění osobou, za kterou je hrazeno zdravotní pojištění státem – výčet jednotlivých kategorií státních pojištěnců naleznete v § 7 výše uvedeného zákona. Mezi ně mj. patří osoby: “ které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy“

V praxi bude stačit, když se klientka dostaví na pobočku příslušné zdravotní pojišťovny a doloží rozhodnutí ČSSZ o shledání invalidity 3. stupně. Zároveň je možné zkusit doložit tuto skutečnost zpětně. Pokud by ji zdravotní pojišťovna akceptovala se zpětnou účinností, bylo by možné podat návrh na zastavení exekuce v rozsahu tohoto období.

Pro úplnost dodáváme, že platba důchodového pojištění není u fyzických osob – nepodnikatelů povinná. Z druhé strany je potřeba počítat s tím, že klientka není účastna důchodového pojištění, což může nepříznivě ovlivnit budoucí vznik nároku na starobní důchod.

Z obsahu dotazu vyplývá, že klientce není vyplácen invalidní důchod z důvodu nesplnění podmínky účasti na pojištění.  U pojištěnce od 28 let do 38 let se „hledá“ alespoň 5 let účasti na pojištění za posledních 10 let ( u osob mladších 28 let je potřebný rozsah účasti na důchodovém pojištění menší). Po dovršení 38 let, lze zjišťovat, zda je splněno 10 let účasti na pojištění za posledních 20 let. Pokud je klientka mladší 38 let, lze po jejich dovršení zkusit znovu přezkoumat, zda „se nenajde“ potřebných 10 let účasti na důchodovém pojištění (např. v podobě studia, zaměstnání, péče o dítě, evidenci na úřadu práce apod.) a pokud ano, požádat o přezkoumání její situace.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 2.9.2014