Dluhy ze směnky

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, mám dotaz ohledně exekuce za směnky, Bratr koupil firmu i s restauraci kdy neměl dost financi tak mu prodávající vypsaly směnky na mne a bratra, bratr po pul roce podnik prodal za nesmyslných podmínek a dluh nám zůstal. Směnky jsou sepsány jako finanční půjčka já mám tedy 2x 200 000. přišla mi předžalobní výzva na uhrazení dluhu.Byl jsem v restauraci zaměstnán bratr ji prodal a já jsem od té doby bez zaměstnání, když jsem se chtěl s věřiteli domluvit na splátkách tak my věřitelé napsaly že chtějí abychom ten dluh řešili společně s bratrem a chtěli zaplatit 300 000 + měsíčně splátky po 15 – 30 000. s bratrem se nějak dohodnout nedá a já bych se chtěl vyhnout exekuci mám totiž 3 děti a jedno je nemocná leukémií. na jakýkoliv dotaz věřiteli jsem dostal odpověď že to chtějí od nás obou společně i když máme směnky každý sám na sebe. prosím o radu. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve by bylo vhodné zjistit, jaký je přesný obsah dokumentu, který jste podepsal, tj. zda se jedná o směnku či smlouvu o půjčce. Směnka bývá obvykle napsána na jednu osobu – jednoho dlužníka (není však vyloučeno, že dlužníků může být na směnce napsáno více). A také velmi často slouží jako zajištění smlouvy o úvěru či smlouvy o půjčce. U spotřebitelských půjček jsou od loňského roku směnky dokonce zcela zakázány.

Je pravda, že při dlužníkově vyjednávání o splátkovém kalendáři si mohou věřitelé klást různé podmínky. Zdůrazňujeme, že případné nově sjednané podmínky splácení by bylo vhodné sepsat. Pokud však k dohodě mezi věřitelem a dlužníkem nedojde (když např. dlužník s podmínkami nesouhlasí), přistoupí zpravidla věřitel k vymáhání své pohledávky, nicméně je povinen se řídit obsahem případné smlouvy o půjčce, úvěru nebo obsahem směnky. Věřitel se sám od sebe nemůže rozhodnout, že dluhy, u kterých není sjednáno spoludlužnictví (či se nejedná o manžele), bude vymáhat na dvou či více osobách najednou. Zároveň chceme upozornit, že i když věřitel nebude ochoten s Vámi splátkový kalendář uzavřít, je povinen od Vás přijmout jakoukoliv Vaší splátku. To znamená, že je potřeba se nenechat odradit a splácet alespoň něco, přičemž můžete zároveň požádat, aby Vaše splátky byly započítány na jistinu.

Splácení dluhu menšími splátkami se před dalšími vymáháním ze strany věřitele neochráníte, můžete však v budoucnu argumentovat Vaší platební morálkou. Pokud by se jednalo o vymáhání dluhu ze smlouvy o půjčce či úvěru, můžete se bránit a žádat, aby Vám soud vzhledem k Vaší sociální a rodinné situaci schválil splátkový kalendář (dobrým argumentem bude, když budete moci poukázat na dosavadní splátky, které jste věřiteli dle svých možností a schopností posílal). Nikdo Vám sice nezaručí, že soud Vaší žádosti vyhoví, z druhé strany můžeme z naší zkušenosti říci, že soudy někdy braly v potaz dlužníkovu situaci a snahu splácet a splátkový kalendář schválily.

Náročnější situace by nastala, kdy by se opravdu jednalo o vymáhání dluhu ze směnky. Tehdy může věřitel u soudu uplatnit směnečný platební rozkaz, a zde soud zkoumá pouze to, zda je směnka v pořádku, žádné další okolnosti nebere v potaz. V tomto případě byste „musel“ počkat na případné exekuční vymáhání dluhu, při kterém byste mohl podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost (pakliže by nebylo možné postihnout Váš majetek nebo příjmy, případně příjmy Vaší manželky).

Vzhledem k tomu, že neznáme přesný obsah ani datum Vámi podepsaných dokumentů, není v našich možnostech Vám jednoznačně odpovědět. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme navštívit některou z poraden, která poskytuje bezplatné dluhové poradenství. Kontakty na ně naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 2.2.2014