Exekuce peněz někoho jiného na bankovním účtu

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Co mám dělat když mi přišla exekuce na účet a peníze nejsou moje. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

v tomto případě je potřeba, abyste co nejdříve u exekutora podal návrh na částečné zastavení exekuce (do 15 dnů od chvíle, kdy jste se o důvodu k částečnému zastavení dozvěděl). Bude však potřeba prokazatelně doložit, čí peníze jsou a v jaké výši – např. potvrzením od zaměstnavatele této osoby, že na daný účet zasílá této osobě výplatu, potvrzením úřadu práce, že je na účet zasílán např. přídavek na dítě apod. Pokud by tato lhůta již uplynula, lze se zkusit obrátit na soud, který může rozhodnout i bez návrhu, nicméně ideální je to stihnout. Zároveň si dovolujeme upozornit, že dopředu nelze říci, zda návrh bude úspěšný, soudní praxe v tomto směru zatím není zcela ustálená.

V naší sekci Ke stažení (http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/) naleznete vzor Návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost – pokud tento návrh upravíte (tj. zejména změníte jej na částečné zastavení exekuce a také upravíte odůvodnění návrhu včetně navrhovaného rozhodnutí), můžete se inspirovat tím, jaká je jeho struktura. Jestliže si nejste jistý, můžete se určitě obrátit na některou z bezplatných poraden, kde Vám vysvětlí, jak má takový návrh vypadat. Kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

Zcela určitě je zapotřebí co nejdříve zajistit, aby na účet již nepřicházely další peníze někoho jiného, aby se situace neopakovala, pokud exekuce trvá.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 22.3.2014