Exekuce důchodu manžela

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat , zda postup exekutora je správný, přišla mě exekuce na částku 21260,.Kč.tato exekuce vznikla pokutou na částku 4000 Kč ,za nedodržení smlouvy ,nesouhlasím s tímto rozhodnutím, podala jsem včas odpor,ale přesto mám exekuci.Exekutor mě sráží z inv. důchodu částku 1088 Kč,dále začal manželovi strhávat 1054 Kč, dále jsem dostala splátkový kalendář na částku 1500 Kč,podle výpočtu bych měla platit méně,chci manžela z této exekuce vyvázat,otázka je jak postupovat proti odvolání a jednání exekutora, manžel podal návrh na rozvod. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

pro přesnější odpověď na Váš dotaz bychom potřebovali vědět více podrobností – zejm. týkající se časového sledu událostí. Pokusíme se proto odpovědět alespoň obecně.

Jestliže jste podala včas odpor proti platebnímu rozkazu, musel soud nařídit jednání a na něm nějak rozhodnout. Teprve toto rozhodnutí se po nabytí právní moci (k čemuž došlo ihned, podle Vámi uváděné výše pokuty se jednalo o tzv. bagatelní pohledávku a u těch nelze dát odvolání) a vykonatelnosti (tedy, že jste ve stanovené lhůtě nezaplatila soudem uloženou částku) stalo tzv. exekučním titulem – na jeho základě mohla být nařízena exekuce. Bez exekučního titulu (tím je nejčastěji právě rozhodnutí soudu) nemůže být exekuce nařízena.

Jestliže se domníváte, že věřitel nedosáhl pravomocného a vykonatelného exekučního titulu, můžete podat návrh na zastavení exekuce.

Částku, kterou Vám exekutor může strhávat z důchodu, si můžete spočítat zde: http://www.vyplata.cz/vypocty/vyse-nezabavitelne-castky-ze-mzdy-14.php?stayform=true. Jak se tato částka vypočítává se dočtete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/srazky-ze-mzdy/.

Jestliže se domníváte, že exekutor provádí exekuci  nad rámec toho, co mu umožňuje zákon, je možnou obranou podání návrhu na částečné zastavení exekuce – v rozsahu toho, co považujete za neoprávněnou exekuci.

Sjednání splátkového kalendáře nad rámec těchto srážek je věcí dohody mezi Vámi a exekutorem, vynechán by však neměl být ani věřitel. Ani jedna ze stran – tedy ani Vy – není povinna na splátkový kalendář přistoupit.

Co se týká dopadu exekuce na Vašeho manžela, nemůžeme Vám odpovědět bez znalosti toho, kdy vznikl dluh, kdy vzniklo manželství, kdy byla nařízena exekuce a vydán exekuční příkaz. V současnosti se práva exekutorů v oblasti exekuce účtu a příjmu manžela dlužníka velmi mění a záleží i na těchto informacích. Není tedy zcela vyloučeno, že by se manžel mohl proti exekuci nařízené na jeho příjem bránit. Pro konkrétnější posouzení by bylo vhodné využít možnost osobní konzultace v někeré z poraden, které poskytují dluhové poradenství. Kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 22.2.2014