Exekuce ledničky

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobry den, slysela sem ze uz mi exekutor nemuze vzit lednicku, je to pravda? Co kdyby ji vzal, jak se muzu branit?

Odpověď:

Dobrý den,

od 1.9. 2015 podle aktuálně platné právní úpravy, tzn. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, je lednička uvedena v § 322 tohoto zákona ve výčtu věcí, které jsou z výkonu rozhodnutí (tedy v tomto případě exekuce) vyloučeny jako obvyklé vybavení domácnosti,  pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti (jedná se tedy o zjednodušeně řečeno o lednici, která nemá výrazně vyšší hodnotu, než v průměru běžné lednice mívají, konkrétní částka však stanovena není).
Pokud by Vám tedy exekutor po 1.9.2015 chtěl zařadit do soupisu exekuovaných věcí ledničku, můžete se bránit podáním návrhu na částečné zastavení exekuce co do rozsahu sepsaného majetku tedy lednice. Dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) z.č. 96/1963 Sb. bude výkon rozhodnutí (exekuce) zastaven, jestliže postihuje věci, které jsou z něj  dle § 322 téhož zákona vyloučeny. Pokud však byla lednice do soupisu zařazena dříve, může v něm zůstat a to dle přechodných ustanovení z.č. 164/2015 Sb., což je zákon, jehož prostřednictvím došlo k novelizaci občanského soudního řádu. Nicméně i v této situaci by bylo možné zkusit výše uvedený postup např. v situaci, kdy byste lednici potřebovala např. z důvodu uchovávání léků.
S pozdravem
Tým Dluhového labyrintu
Publikováno 23.10.2015