Exekuce na manžela povinného pro dluhy před manželstvím

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,

prosím Vás o radu. Manželka má dluh na zdrav. pojištění u VZP.
Dluh vznikl za doby trvání jejího předchozího manželství.
Její manžel podnikal a nehradil pojištění do roku 2004.
Manželka se s předchozím manželem rozešla a on v roce 2006 zemřel.
Nyní exekutor zablokoval dlužnou částku na mém účtu, tj. účtu druhého manžela.
Manželé jsme od roku 2007.
Dnes se objevila blokace, exekutor mi navrhuje splátky. Zatím jsem neobdržel žádné dokumenty.
Doplatím pojištění, ale je tam vysoké penále.
Komplikací je že původní exekutor ukončil činnost a nový nemá spis, je částku k vymáhání. Udajně spis rekonstruhují.
Mohu odmítnout dluh s tím že vznikl před uzavřením manželství?

Díky za radu jak postupovat

 

Odpověď:

Dobrý den,

v současné době lze § 262a odst. 2 občanského soudního řádu exekučně postihnout mzdu a účet manžela povinného, pouze tehdy, jde-li  o  vydobytí dluhu,  který patří do společného jmění manželů.

V situaci, kdy se prokazatelně jedná o dluh, který není součástí Vašeho společného jmění manželů, je exekuční postižení Vaší mzdy či bankovního účtu v rozporu s výše uvedeným ustanovením.

V tuto chvíli se můžete bránit podáním návrhu na částečné zastavení exekuce co do formy přikázání pohledávky z bankovního účtu (tj. exekuční blokace bankovního účtu), případně na zastavení exekuce formou srážek z Vašeho příjmu (předtím lze vyzvat exekutora k zaslání exekučního příkazu či vycházet z údajů dokumentů, které má k dispozici Vaše manželka). Vzor návrhu včetně dalších pokynů naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/ (konkrétně se jedná o vzor návrhu na zastavení exekuce manželem povinného).

Zároveň si dovolujeme upozornit, že v současné době lze nově postihnout majetek ve společném jmění manželů pro dluhy, které jednomu z manželů vznikly před uzavřením manželství, tj. není zcela vyloučeno, že by exekutor pro dluh, který vznikl Vaší manželce (resp. jejímu zemřelému manželovi) před uzavřením Vašeho manželství, mohl postihnout majetek, který jste s manželkou společně nabyli.

Pro tento případ je v současné době jedinou obranou neprodlené uplatnění Vašeho nesouhlasu  s existencí Vašich závazků, pro které by mělo být postiženo Vaše společné jmění manželů. Tato možnost je zakotvena v § 732 nového občanského zákoníku. V případě, že je závazek ve stadiu exekuce, je vhodné vyjádření nesouhlasu dát na vědomí také pověřenému exekutorovi.

Vyjádření písemného nesouhlasu vůči věřiteli, neznamená, že by exekuce na majetek patřící do společného jmění manželů byla zastavena. Dojde však k tomu, že může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno, tj. polovina majetku ve společném jmění manželů by měla zůstat.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 24.10.2014