Exekuce vůči ručiteli, když je dlužník v oddlužení

Kategorie: Exekuce, Oddlužení, a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den

Ocitl jsem se v situaci ,že jsem vyhlásil osobní bankrot.V jedné uzavřené smlouvě mi ručil kamarád.Teď nastala taková situace, já plním platbu v rámci insolvenčního řízení, ale na kamaráda byla uvalené exekuce, jak toto řešit?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

účinky oddlužení se vztahují pouze na dlužníka, na ručitele nikoliv. To znamená, že bez ohledu na povolené oddlužení dlužníka je možné, aby se věřitel obrátil na ručitele a domáhal se uspokojení své pohledávky. Jestliže ten neplní svou povinnost dobrovolně a věřitel vůči němu získá exekuční titul (nejčastěji pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu), může požádat i o zahájení exekuce.

Z Vámi uvedených informací vyplývá, že věřitel svou pohledávku do Vašeho insolvenčního řízení přihlásil. V této souvislosti je důležité to, že pokud je dlužník osvobozen od povinnosti platit neuhrazené závazky, vztahuje se toto osvobození i na závazky vůči ručiteli. Cestou, kterou může ručitel zvolit, aby získal alespoň částečně své peníze zpět, je vstup do insolvečního řízení na základě §18 Insolvenčního zákona (ručitel se totiž prostřednictvím splácení stává věřitelem místo toho původního). Návrh na vstup do řízení musí dát sám ručitel, zároveň musí doložit, že plnil místo dlužníka. Pro podrobnější postup doporučujeme Vašemu ručiteli obrátit se na některou z bezplatných poraden – http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/, popř. se můžete zkusit poradit s Vaším insolvenčním správcem.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 1.3.2014