Exekuce vůči ručiteli

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

přítel je ručitelem- svému otci na půjčku, ten jí neplatil, přestěhoval se (nemá změnu trv. bydl.) nemá žádný majetek, je nezaměstnaný. Exekutor ho zdřejmě nemá šanci ho dostihnout. Tak přešel dluh (nyní už asi 250 000kč) na přítele. Rodiče mu nepředávali poštu a nyní je z toho exekuce na plat přítele- strhávají mu exekucí 3 tis. měsíčně.
S přítelem jeho otec komunikuje, ale tvrdí, že se s tím nedá nic dělat… Podle mého, kdyby se exekutorovy přihlásil- ten by měl jednat hlavně s dlužníkem? Mohl by se s ním domluvit na splátkách? A přítelovi by mohla být zrušena ta exekuce.

Moc děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, že dlužník neplatí a závazek je zajištěn ručením, má věřitel právo obrátit se na ručitele a žádat po něm, aby plnil závazek místo dlužníka. Pokud ručitel neplní dobrovolně (příčinou může být i to, že se o této situaci nedozví, protože si z různých příčin nepřečetl poštu), může proti němu být vedeno vymáhací řízení (soudní nebo rozhodčí) na jehož konci získává věřitel exekuční titul (rozhodnutí soudu nebo rozhodčí nález, který nabyl právní moci – již se proti němu nelze odvolat –  vykonatelnosti – nebyla splněna stanovená povinnost, tj. uhradit dluh v určené lhůtě). Na základě exekučního titulu může být proti ručiteli zahájena exekuce.

Pro exekutory je určující, kdo je povinným – nemohou rozlišovat, zda se jedná přímo o dlužníka nebo ručitele, jsou povinni vést ji proti té osobě, proti které je exekuce nařízena. Nedá se vyloučit, že by se s exekutorem dalo domluvit na splátkovém kalendáři, bez souhlasu věřitele se však na takto sjednané splátkové kalendáře nedá spoléhat, neboť mezi další povinnosti exekutora patří snažit se vymoci peníze co nejrychleji. Obáváme se proto, že má přítel jen malou šanci na dosažení zrušení exekuce dříve, než bude dluh uhrazen. I kdyby se otec přítele přihlásil věřiteli, tak by se patrně situace nezměnila, protože jak píšete, otec nevlastní majetek, nemá postižitelné příjmy  a patrně by nebyl schopen splácet svůj závazek.

Pro úplnost dodáváme, že ručitel má právo požadovat po dlužníkovi uhrazení toho, co za něj musel plnit. Více informací naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/rucitel/rucim/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 18.1.2014