Exekuční postižení bankovního účtu jiné osoby než je povinný

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Pěkný den.. byl jsem zvolen jako ředitel o.sdružení .. toto sdružení založilo s.r.o. a v tomto s.r.o. jsem byl jmenován jako jednatel bez nároku na plat či honorář a dále jsem zvolen jen dočasné má funkce končí 31,12,2014… a teď přišlo zablokování fir.uctu z důvodu osobní exekuce na mou osobu .. do jmenované funkce jsem byl zvolen po vzniku tohoto exekučního problému , co dělat..? je ohrožen chod firmy jako i o.sdružení, platy .., faktury ..atd, dle mého tato exekuce je neoprávněná , majetek na učte není můj…. děkuji za odpověď…

Odpověď:

 

Dobrý den,

na základě Vámi popsané situace si dovolujeme odhadnout, že exekutor vydal za účelem vymožení Vašeho soukromého dluhu mj. exekuční příkaz na přikázání jiné pohledávky či jiného majetkového práva. Jedná se o jednu z možných forem exekuce – v praxi to znamená, že na základě zvolení této formy exekuce lze exekučně postihnout např. dispoziční právo povinného k určitému účtu.

Pokud se opravdu stalo, že došlo k exekuční blokaci bankovního účtu díky vydanému exekučnímu příkazu na dispoziční právo (přikázání jiné pohledávky), můžete se bránit podáním návrhu na částečné zastavení exekuce co do této formy. Vlastník bankovního účtu tj. dotčené sdružení, je oprávněno resp. jeho zástupce podat vylučovací žalobu, díky které by se domáhal vyloučení postižených prostředků z bankovního účtu. Před podáním vylučovací žaloby, by bylo vhodné nejprve zkontaktovat věřitele, jehož pohledávka je exekučně vymáhána, informovat o současném stavu a požádat, aby on sám dal exekutorovi pokyn k uvolnění blokovaných peněz. Zároveň je vhodné dodat, že v opačném případě budete nuceni se bránit soudně viz vylučovací žaloba.

Vzhledem k tomu že nemáme k dispozici více informací, nejsme schopni udělat hlubší rozbor situace. Za tímto účelem Vám doporučujeme navštívit některou z občanských poraden, jejich seznam naleznete na www.obcanskeporadny.cz

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.9.2014