Lhůta k doplnění návrhu na povolení oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,

podali jsme s manželkou návrh na povolení oddlužení. Teď nám soud poslal dopis, že máme doplnit některé informace do příloh. Máme na to 7 dnů. Dopis jsme zatím nepřevzali, ale přečetli jsme si to v insolvenčním rejstříku. Od kdy se prosím ta lhůta počítá? Od chvíle, kdy jsme si to přečetli nebo až přijde ten dopis? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

v průběhu insolvenčního řízení se jednotlivé dokumenty doručují dvojím způsobem, tj. zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (jedná se např. o oznámení o ustanovení vyššího soudního úředníka apod.) nebo tzv. zvláštním doručením, což fakticky znamená, že má být daný dokument doručen dotčené osobě (nejčastěji dlužníkovi) zvlášť nebo do vlastních rukou.

Výzva z doplnění návrhu (někdy je také nazývána výzva k opravě návrhu) je dokument, který se má doručovat do vlastních rukou dlužníka. Podle § 74 odst. 2 insolvenčního zákona platí: „Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanovní zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátovi zvláštním způsobem. O tom musí být adreát poučen.“

Lhůta se Vám tedy bude počítat od doručení  (resp. začíná běžet od prvního dne po doručení), nikoliv od zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Zároveň platí, že lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit, tj. stačí doplnění návrhu soudu poslední den odeslat.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 4.6.2014