Mimořádný příjem v insolvenčním řízení – havarijní pojištění

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Ještě jeden dotaz k insolvenci (splátkovým kalendářem) Mám auto, které nejen já, ale i partnerka nutně potřebujeme k dojíždění do zaměstnání. Proto si také po jedné špatné zkušenosti platím havarijní pojištění, abych si v případě nějaké havárie mohl z odbytného koupit jiné auto. Výklad zákona ovšem připouští, že by odbytné mohlo být považováno za mimořádný příjem a rozděleno mezi věřitele.A já zůstanu bez auta. Neplatím si náhodou havarijní pojištění zbytečně?

Odpověď:

Dobrý den,

jak již zaznělo v předchozí odpovědi na Váš dotaz http://www.dluhovylabyrint.cz/dotaz/mimoradny-prijem-v-insolvencnim-rizeni-penzijni-pripojisteni/. V oddlužení je důležitý  § 412 odst. 1, písm. b) Insolvenčního zákona vyplývá, že: „Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.“

Mimořádné příjmy které by měly být použity v oddlužení jako mimořádná splátka nejsou v zákoně definovány. Lze tedy předpokládat že v případě kdy se jedná o méně obvyklý mimořádný příjem, bude soud jeho použití posuzovat individuálně.

Pokud by se konkrétně jednalo o výplatu odbytného v případě havárie, jste podle zákona povinen tento příjem uvádět v pravidelné zprávě soudu. Zároveň byste mohl mohl požádat, aby soud rozhodl, že Vám má odbytné zůstat z důvodu nákupu dalšího auta, které nezbytně nutně potřebujete k dopravě do zaměstnání. Domníváme se, že právě tento konkrétní účel by mohl být stěžejním argumentem pro Vás a důležitým faktorem pro soud při rozhodování, zda Vám odbytné ponechat nebo ho použít jako mimořádnou splátku. Podstatné však je, abyste byl schopen prokázat soudu, že automobil opravdu nezbytně nutně potřebujete k dopravě do zaměstnání, a že jinak by bylo Vaše zaměstnání ohroženo.

V případě kdy by soud rozhodl ve Váš neprospěch, je možné se bránit odvoláním proti jeho rozhodnutí.

S pozdravem

 

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 27. 11. 2013