Mimořádný příjem v oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
chci se zeptat na mimořádný příjem – finanční dar při oddlužení řešeným splátkovým kalendářem.Mám soudem schváleno oddlužení splátkovým kalendářem a 5 měsíců řádně splácím.Bohužel se mi stál úraz a nebyl jsem schopen cca 3 týdny pracovat. Jelikož pracuji na dohodu o pracovní činnosti a úraz se mi stal na začátku měsíce a neměl jsem v daném měsíci výdělek vyšší než 2500 Kč nebyl jsem nemocensky pojištěn.Ukončil jsem dohodu o pracovní činnosti a zaregistroval se na úřad práce ,abych měl alespoň příjem z podpory v nezaměstnanosti.Splátkový kalendář mám nastaven těsně nad 30% a při tomto výpadku v příjmech se dostávám pod tuto hranici.Bohužel insolvenční správkyně se mnou nekomunikuje,obracím se proto na Vás a chci se zeptat zda mohu výpadek v příjmech řešit pomoci od rodiny,mimořádným příjmem – finančním darem a jaké jsou právní náležitosti.Zda musí byt darovací smlouva uzavřena písemně,úředně ověřený podpis a pod..
Mockrát děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

zákon na podobnou situaci, ve které se nyní ocitáte pamatuje – konkrétně v § 392 odst. 3 Insolvenčního zákona, ve kterém je mj.uvedeno: Jsou-li zde osoby ochotné poskytnout dlužníkovi za účelem splnění oddlužení dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky, připojí dlužník k návrhu na povolení oddlužení i písemnou darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu; podpisy těchto osob na smlouvách musí být úředně ověřeny.

 Z uvedeného plyne, že finanční dar od rodinných příslušníků na dorovnání měsíčních splátek pro oddlužení použít můžete. Z obsahu darovací smlouvy by měla být jasná identifikace stran (dárce, obdarovaný), výše daru, způsob hrazení, podpisy účastníků. V případě potřeby se můžete obrátit na některou z poraden, které poskytují dluhové poradenství viz http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/. Jejich pracovníci Vám mohou podat k obsahu darovací smlouvy podrobnější informace – i ve vztahu ke kraji, ve kterém se nacházíte. U některých insolvenčních soudů je vyžadována smlouva o důchodu, u většiny však darovací smlouva.

 Dále se můžete obrátit na insolvenčního správce a popsat mu vzniklou situaci a Vámi navrhované řešení. Komunikaci doporučujeme vést v písemné formě s dodejkou. V případě, že správce dále nebude komunikovat, můžete se ze stížností obrátit na příslušný insolvenční soud, který nad jeho činností provádí dohled.

S pozdravem,

 Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 14.12.2015