Mimosoudní vymáhání dluhu

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

můj bývalý přítel mi dluží 12 000 Kč. Sepsal o tom prohlášení, ve kterém se zavazuje mi peníze po menších částkách splácet, ale svůj závazek nedodržuje.
Je prosím nějaká legální možnost kromě soudu, jak docílit toho, aby mi peníze vrátil?
Předem mockrát děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud Váš bývalý přítel pracuje, existuje varianta sepsat dohodu o srážkách ze mzdy dle §2045 nového občanského zákoníku, který říká:

„(1) Dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu ve výši nepřesahující jejich polovinu. Nejde-li o srážky podle věty první k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele.

(2) Proti plátci mzdy nebo platu nabývá věřitel práva na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci dohoda předložena.“

Z výše citovaného paragrafu vyplývají dvě omezení této dohody – jednak srážky nesmí přesahovat polovinu mzdy či platu (pokud jejich více, tak jejich souhrn nesmí přesáhnout tuto hranici), jednak je podmínkou souhlas zaměstnavatele.

Co se týče možností mimosoudního vymáhání, může se fyzická osoba obrátit na některou z inkasních agentur, zde je však potřeba počítat s možnými náklady. Více naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/odborna-sekce/inkasni-rizeni/.

Doporučujeme také dávat si pozor na případné promlčení dluhu, více informací naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/veritel/pujcil-jsem/.

V neposlední řadě je na místě také pravidelně sledovat insolvenční rejstřík (alespoň 1x za měsíc). Pokud by  přítel vstoupil do oddlužení (tuto informaci byste zjistila právě z insolvenčního rejstříku), máte právo přihlásit do insolvenčního řízení svoji pohledávku (běh lhůty stanovuje soud). V případě kdy byste svoji pohledávku do oddlužení nepřihlásila a zároveň oddlužení přítele zdárně proběhlo, ztratila byste v budoucnu možnost po něm dotčených 12 tisíc Kč vymáhat.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 20.8.2014