Náhrada škody a oddlužení, pomoc při sepsání návrhu

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,

měl jsem autonehodu se služebním autem. Dostal jsem kvůli tomu výpověď a taky po mně chce zaměstnavatel peníze za zničené auto. Tolik peněz ovšem nemám a chci proto vyhlásit osobní bankrot. Můžete mi s tím pomoci?

Díky.

Odpověď:

 

Dobrý den,

zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon, dále IZ) stanovené hlavní podmínky povolení oddlužení (nebo-li osobního bankrotu) soudem naleznete zde http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/.

Tentýž zákon dále stanovuje, že dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů (podmínka plurality věřitelů – t.j. dva a vice), peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

Může se též jednat o hrozící úpadek – o hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Pokud nemáte více věřitelů, lze říci, že podmínky pro vstup do oddlužení (vyhlášení bankrotu) nesplňujete.

V opačném případě se určitě obrátit na některou z bezplatných poraden s žádostí o pomoc při vyplňování návrhu, kontakty naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/. V poradnách Vám mohou pomoci i při posuzování toho, zda podmínky splňujete. V rámci této internetové poradny Vám můžeme pomoci řešit pouze konkrétní dotazy, nelze se věnovat návrhu jako celku.

Pro úplnost si dovolujeme upozornit na § 416 odst. 1) Insolvenčního zákona, podle kterého:

(1) Osvobození podle § 414 a 415 se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti.

Neuvádíte bližší informace o tom, z jakého důvodu po Vás zaměstnavatel vymáhá náhradu škody a jestli to považujete za oprávněné, nicméně doporučujeme toto ještě také zkonzultovat v některé z poraden (viz výše). I s ohledem na důsledky, které by to mohlo mít pro oddlužení.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.6.2014