Nepatrný konkurs

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dlužník, který je v insolvenčním řízení, neplní splátkový kalendář a insolvenční správce navrhuje řešení dle § 418. Bude tedy nařízen konkurz, bude asi nepatrný, čili pro mne, jež jsem půjčila 30 tisíc, již to nebude ani do 5 let ani těch 30 % (majetek žádný)….
Po zrušení insolvence a vyhlášení konkurzu musím podat novou přihlášku pohledávky, nebo bude má původní přihláška převedena do řízení o konkurzu?
Zde budou asi upřednostněny dluhy na výživném, na moji pohledávku se už ani nedostane, že?

Děkuji předem za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vámi uvedených informací vyplývá, že jste věřitelka dlužníka, který se v současné době nalézá v insolvenčním řízení – patrně mu bylo povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře.

Současně zmiňujete, že dlužníkovo oddlužení se s největší pravděpodobností „překlopí“ do konkursu. Jak konkurs tak oddlužení jsou formy řešení dlužníkova úpadku. Oddlužení je však forma řešení sanační, konkurs likvidační. V praxi to však znamená, že se v tomto případě nezahajuje nové řízení, naopak stávající řízení „běží“ pod stejnou spisovou značkou. Pohledávku tedy znovu přihlašovat nemusíte.

Máte pravdu v tom směru, že by měly být primárně uspokojeny pohledávky tzv. za majetkovou podstatou a ty, které patří na jejich roveň, mezi ty patří i výživné. Vzhledem k tomu , že zmiňujete, že se patrně bude jednat o nepatrný konkurs, naskýtá se otázka, zda bude možné uhradit alespoň část pohledávek. Nepatrné konkursy se totiž často zastavují pro nemajetnost.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30.6.2015