Neplnění oddlužení rodinných příslušníků

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
dostala jsem se do situace, o níž jsem byla přesvědčena, že se nemůže stát. Já sama jsem byla vychovaná, že zbytečné dluhy se dělat nemají a člověk s má uskromnit. Dodržuji to velmi pečlivě a není to jednuché. Jenže v rámci své práce vidím, kam až půjčka může lidi zavést. Jenže život nám někdy dokáže připravit překvapení. Poznala jsem se s mužem, který připomíná druh na vymření. Skromný, pracovitý, hodný, sečtělý, se smyslem pro humor. Vzhledem k rodinné situaci, žiji ve společné domácnosti s otcem. I ten si ho oblíbil. Situace dospěla do fáze, kdy jsme mu vlastně navrhli, aby se k nám přestěhoval. Přirozeně jsem se zeptala, zda nemá finanční problémy. Potvrdil, že nemá. Jenže jsem náhoně zjistila, že to není tak docela pravda. On sám je v insolvenci, kterou plní a poctivě platí. Má takovou práci, že by neměl být problém to plnit do konce. Takže v podstatě – nemá finanční problémy. Jenže v insolvenčním řízení se nachází i manželka (se kterou již nějakou dobu nežije, bohužel rozvedeni nejsou) i dcera a ani jedna insolvencí určený splátkový kalendář neplní. Dcera navíc žije mimo CZ. A přiznám se, že teď nevím, co dělat. Mám takový strach před exekutory za dveřmi, že přemýšlím o rozchodu. Nemám právo ohrozit exitenci svému otci a ani sobě. Nevím co mám dělat a ani kde se dostat k informacím. Dostat se do problémů může každý a jistě to není důvod, abychom člověka zavrhli. Ale pokud nebude manželka platit své závazky, zruší oddlužení a přejdou v plné výši na přítele. A co když bude muset platit i dluhy své dospělé dcery? To už by nebyl schopen finančně zvládnout a já cizí dluh platit nechci. Navíc má otec byt v osobním vlastnictví a když u nás bude přítel bydlet (bez trvalého bydliště, to za těchto okolností nebude možné), může být zabaven exekutorem? Prosím o Vaši odpověď, pokud to bude možné. Opravdu nevím co dělat.

Odpověď:

Dobrý den,

omlouváme se za prodlení s odpovědí, které způsobily technické problémy. Budeme se postupně snažit odpovědět na Vámi položené otázky. Začneme od konce.

Zajímalo Vás, zda by exekutor mohl pro dluhy Vašeho přítele či jeho rodinných příslušníků exekučně zabavit otcův byt. V tomto směru Vás můžeme zcela uklidnit, jelikož v rámci exekuce lze postihnout pouze majetek povinného. Povinným bývá nejčastěji dlužník, někdy také spoludlužník, ručitel či manžel. Pokud Váš otec není spoludlužníkem či ručitelem Vašeho přítele, rozhodně se nemusíte ničeho bát. Exekutor by totiž neměl na základě „čeho“ (chyběl by exekuční titul) nařídit na otce exekuci. Zároveň si dovolujeme podotknout, že exekutor má právo vstoupit do domu či bytu, kde se domnívá, že se povinný zdržuje, bez ohledu na to, zda má na dotčené adrese povinný trvalý pobyt.

V situaci, kdy je Váš přítel v insolvenci (na základě Vámi poskytnutých informací předpokládáme, že mu bylo povoleno oddlužení a následně schválena forma splátkového kalendáře), je zároveň chráněn před exekucí. Jinými slovy – exekuci lze nařídit, nelze ji však vykonat. V praxi to vypadá tak, že v průběhu oddlužení nehrozí „návštěva“ exekutora v bytě.

Ve svém dotaze vyjadřujete obavu z případných komplikací ohledně oddlužení přítelovy manželky a dcery. I zde Vás můžeme uklidnit. Pokud dcera neplní splátkový kalendář v rámci oddlužení, s největší pravděpodobností jí časem hrozí zrušení oddlužení a následně vyhlášení konkursu. Nicméně tato skutečnost se nijak nedotkne Vašeho přítele, jelikož on za dluhy dcery neodpovídá (vycházíme z předpokladu, že není jejím ručitelem či spoludlužníkem, pokud by byl. lze předpokládat, že tyto dluhy řádně přihlásil do oddlužení a je tedy chráněn před provedením exekuce, tzn. lze na něj exekuci sice nařídit nikoliv provést).

Nezmiňujete se, zda má Váš přítel „svoje“ samostatné insolvenční řízení nebo zda došlo k jeho spojení s insolvenčním řízením manželky či zda mají společné oddlužení manželů.

Varianta první – přítel má samostatné insolvenční řízení – v tomto případě by se ho  případné zrušení oddlužení jeho manželky nemělo dotknout, jelikož jeho řízení bude nadále pokračovat. Předpokládáme, že do svého oddlužení přihlásil všechny dluhy, tj. i dluhy patřící do společného jmění manželů, tudíž i v tomto směru by neměl nastat problém.

Varianta druhá – spojené řízení obou manželů – u této varianty by v případě neplnění povinností ze strany přítelovy manželky, došlo k zrušení spojení obou řízení a přítel by patrně „pokračoval“ dál. Zde nám bohužel dosud chybí informace z praxe, nicméně lze tento postup předpokládat.

Varianta třetí – jedná se o společné oddlužení manželů, které bylo zahájeno po 1. lednu 2014. V tomto případě jsou manželé od samého začátku řízení považováni za jednu osobu – jednoho dlužníka, a proto by v případě, kdy by jeden z nich neplnil a zároveň nebyli schopni uhradit alespoň 30 % závazků nezajištěným věřitelům + odměnu insolvenčního správce, časem došlo ke zrušení oddlužení a prohlášení konkursu, který by se týkal obou manželů. Nicméně vzhledem ke kontextu Vámi popsané situace nebude patrně tato třetí varianta aktuální.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v případě, kdy Váš přítel řádně plní své povinnosti dlužníka v oddlužení, je chráněn před případným provedením exekuce i v případě, kdy by došlo ke zrušení oddlužení dcery či manželky (varianta první a druhá). V neposlední řadě pokud celé oddlužení proběhne do zdárného konce, bude se na přítele vztahovat osvobození i vůči dluhům, které patří do společného jmění manželů (pokud takové existovaly).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 8.11.2014