Obava z příchodu exekutora

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,

mám obavu ze současné situace. V současné době probíhá řízení o zrušení trvalého pobytu dcery, která už u mě nebydlí. Dcera je zadlužená a já se bojím exekuce. Jak postupovat, pokud by exekutor vzal moje věci. Mohu se nějak bránit. Děkuji. Ještě dodávám, že jsem vlastník bytu, dcera nikoliv.

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, že by v rámci exekuce vedené na Vaši dceru došlo k zabavení Vašich movitých věcí, zašlete ve lhůtě 30 dnů exekutorovi žádost o vyškrtnutí ze soupisu věcí podléhajících exekuci. V případě, že by exekutor této žádosti nevyhověl, přišla by na řadu Vámi zmiňovaná tzv. vylučovací žaloba – o té by již rozhodoval soud. Zkusit prokázat vlastnictví věcí prostřednictvím dokladů (např. faktury na Vaše jméno) i dalších důkazů (např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, písemná prohlášení dvou nebo tří osob – nepřibuzenského vztahu, které Vám dosvědčí Vaše vlastnictví) můžete určitě již během případné návštěvy exekutora – nicméně v tomto případě je nutné počítat s tím, že exekutor není povinen je brát v potaz. Pokud byste dávala žádost o vyškrtnutí věci ze soupisu nebo posléze vylučovací žalobu, stačí přiložit kopie dokladů.

Jestliže by se exekuce Vašich věcí kvůli závazkům Vaší dcery opakovala, můžete exekutorovi předložit i rozhodnutí z předchozího řízení o vyškrtnutí věci či vyloučení věci. Pokud by toto neakceptoval, je postup shodný, jak je popsáno výše.

Dojde-li ke zrušení trvalého bydliště Vaší dcery ve Vašem bytě/domě, bude je mít nahlášeno na místním (popř. městském) úřadu, v jehož obvodu zrušené trvalé bydliště bylo. Hlásit tedy budete moci tuto adresu, pokud Vám nebude známá jiná. I nyní ale samozřejmě můžete exekutory či jiné úřady informovat o tom, že jste o zrušení trvalého bydliště požádala a skutečný pobyt dcery Vám není známý.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.12.2016