Ochrana před dluhy rodiče

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, můj otec je silně předlužený, má mnoho exekucí a nejspíš je do konce života nezaplatí, bojíme se, že po něm budeme muset dluhy zaplatit. Zkoušeli jsme zjišťovat, jestli může požádat o oddlužení, ale má těch dluhů moc. Můžeme udělat něco, abychom ty dluhy nezdědili? Děkujeme.

Odpověď:

Dobrý den,

v zásadě máte 3 možnosti:

  1. Zřeknutí se dědického práva – dědického práva včetně dluhů se dle NOZ předem zříci ještě za života Vašeho otce a to smlouvou o zřeknutí se dědického práva. Smlouva se uzavírá písemně se zůstavitelem, tedy Vašim otcem, z čehož vyplývá, že otec s tím musí souhlasit. Vzhledem k tomu, že smlouva vyžaduje formu veřejné listiny, je zapotřebí notářský zápis. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, tak zřeknutí působí i proti potomkům. Psala jste v množném čísle, proto vás tedy upozorníme, že smlouvu uzavírá každý dědic sám za sebe (například kdyby Váš sourozenec měl stejný záměr).
  2. Odmítnutí dědictví – Každý dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout. Lze tak učinit výslovným prohlášením vůči soudu zpravidla do jednoho měsíce, kdy soud vyrozuměl dědice o jeho právu odmítnout dědictví. Později by to již nebylo možné. Odmítnutí dědictví musí být úplné, čili nemůžete odmítnout například pouze dluhy a požadovat dědictví jen ve zbytku majetku Vašeho otce. Dále je důležité mít na paměti, že pokud zamýšlíte odmítnout dědictví, neměla byste svým počínáním dát najevo, že chcete dědictví přijmout. V praxi si to lze představit například s nemovitostí, která patří zůstaviteli, a dědic ji nadále obývá a hradí veškeré poplatky, které dříve platil zůstavitel. Právě toto počínání může notář posuzovat jako jednání budoucího dědice.
  3. Soupis pozůstalosti – Dědic má po smrti zůstavitele právo vyhradit si soupis pozůstalosti. Může tak učinit do jednoho měsíce ode dne, kdy ho soud o tomto právu vyrozuměl. Když takto učiníte, znamená to, že za dluhy zůstavitele odpovídáte pouze do výše nabytého dědického podílu. Soupis pozůstalosti se hradí z dědictví, pokud tak nelze učinit, soud nařídí poměrnou část úhrady soupisu dědici.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 29.12.2015