Oddlužení v situaci bez příjmu a majetku

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,

existuje možnost podat si žádost o povolení oddlužení v případě, kdy jsem nezaměstnaný a zároveň nevlastním žádný majetek, který bych mohla v rámci vypořádání s věřiteli využít? Respektive, jaké mám možnosti, když jsem momentálně bez práce a nemám na splátky svých dluhů. S věřiteli jsem svou situaci předem probíral a neexistuje žádná možnost snížení splátek z jejich strany. Pojištěný nejsem.

Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve chceme ocenit Vaši snahu situaci řešit. Jedním z možných způsobů řešení předlužení opravdu může být oddlužení, lidově nazývané „osobní bankrot“. Základním předpokladem vstupu do oddlužení je však stabilní příjem. Mělo by se jednat o příjem, který je postižitelný srážkami, tj. v exekuci by mohl být exekuován a zároveň by jeho výše měla splňovat předpoklad, že budete schopen v průběhu oddlužení uhradit alespoň 30 % závazků nezajištěným věřitelům a v plné výši odměnu insolvenčního správce, která v současné době činí 65.340,- Kč.

V případě, kdy má dlužník nedostatečný příjem, je možné chybějící část nahradit – např. darem. Fakticky to znamená, že dlužník uzavře smlouvu o daru s jinou osobou (obvykle s příbuzným, známým), která se zaváže, že mu bude po dobu oddlužení přispívat sjednanou částkou, např. 500,- Kč měsíčně. Podotýkáme, že by výše daru měla mít skutečně doplňující charakter a nejedná se pouze o formalitu. Dar také nemá plně nahradit dlužníkův příjem. Pokud by totiž dárce přestal plnit svůj závazek, bude na dlužníkovi, aby si obstaral jiný zdroj příjmů. V neposlední řadě soudy dovodily, že plné nahrazení dlužníkových příjmů darem lze posuzovat jako nepoctivý záměr, což je zásadní překážka oddlužení.

Je také vhodné mít na mysli, že pro vstup do oddlužení je potřeba splňovat více podmínek současně. Podrobnější informace naleznete: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/podminky-oddluzeni/. Pokud soud z důvodu nesplnění některé z podmínek nemůže povolit oddlužení, ačkoliv zjistí, že se dlužník nachází v úpadku, musí vyhlásit konkurs – v něm ale mimo jiné neuspokojené pohledávky věřitelů či jejich části nezanikají.

Je důležité, že jste věřitele informoval o své situaci. Poté až najdete zaměstnání a získáte tak stabilní příjem, je potřeba nejprve začít poměrně splácet závazky svým věřitelům, tj. platit alespoň něco. Zároveň máte právo požádat věřitele o započtení Vašich splátek na jistinu. Jakmile by se Vaše situace stabilizovala (měl jste např. po zkušební době) a splňoval jste všechny podmínky pro vstup do oddlužení, již Vám nebude nic bránit svoji situaci začít řešit tímto způsobem.

Pokud by na Vás do doby, než se Vám podaří opatřit si příjem, byla nařízena exekuce, můžete zkusit požádat o její zastavení pro nevymožitelnost. Další možné postupy naleznete i zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/dluznik/mam-dluhy/

Zde můžete nalézt kontakt na Vaši nejbližší bezplatnou poradnu, která se zaměřuje na dluhovou problematiku, včetně poskytování podpory při vyplňování formuláře Návrhu na povolení oddlužení: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 7.11.2013