Oddlužení po konkursu

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,

prosím o informaci zda to mám řešit či ne,
prošla jsem insolvenčním řízení (konkurs),můj insolvenční správce uspokojil cca:50% dlužných částek , samozřejmně věřitelé nebyli uspokojeni v celé výši,tak po skončení insolvence se začali ozývat a šli taky na manžela,jediné východisko bylo oddlužení manželů,po zveřejnění vyhlášky na oddlužení se přihlásily věřitelé ale někteří si počítaly penále i úroky v době mého předchozího insolvenčního řízení,můj právní zástupce tvrdí že na to nemaj nárok – že během insolvenčního řízení jsem pod ochranou a veškeré penále a úroky jsou pozastaveny,po skončení insolvenčního řízení jsem byla cca.2 měsíce mimo ochranou lhutu a hned jsem řešila oddlužení,de mi tedy o to zda ma věřitel nárok v době insolvenčního řízení si furt nárokovat penále a úroky

děkuji za info

Odpověď:

Dobrý den,

vymáhat přirůstající úroky z prodlení atd. nemůže věřitel v rámci daného insolvenčního řízení. V insolvenčním řízení, kde je úpadek dlužníka řešen konkursem a dlužníkem je fyzická osoba, však neuspokojené části pohledávek nezanikají. Na rozdíl od řešení úpadku oddlužením, nelze u konkursu po ukončení insolvenčního řízení podat návrh na osvobození od zbývajících závazků, které se v insolvenčním řízení nepodařilo uspokojit (vč. přirostlých úroků).

Pokud je tedy zrušen konkurs a zůstala část nesplacených pohledávek a dlužník následně požádá o oddlužení, mají věřitelé právo do oddlužení hlásit neuspokojené pohledávky včetně úroků z prodlení, penále atd., které narostly za dobu konkursu, ale nemohly v rámci insolvenčního řízení být uspokojeny.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 5.11.2015