Odpovědnost za dluhy otce

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat co dělat v případě, kdy jsme společně s přítelkyní zjistili, že její otec čelí zhruba 40 exekucím a dluží peníze v řádech milionů korun. My spolu máme byt v osobním vlastnictví, který máme na půl a máme strach, aby posléze nebyl dluh vyžadován i po přítelkyni a jejím sourozencům. Jaká je možnost vzdát se dědictví při životě jejího otce, co to obnáší, nebo jak jinak postupovat. Dostali jsme totiž informaci, že od roku 2015 se nelze dědictví vzdát. V současné chvíli z tohoto máte strach, neboť by jsme k tomuto dluhu přišli jako slepí k houslím, ačkoliv o zadluženosti otce nikdo do této chvíle nevěděl a celou rodinu uváděl roky v omyl.
Předem děkuji za vaši odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

máte pravdu v tom směru, že v současné době Vy ani Vaše přítelkyně či její sourozenci za dluhy jejího otce nenesete odpovědnost (vycházíme-li z předpokladu, že nejste jeho spoludlužníci či ručitelé).

Není však pravdou, že by se od roku 2015 nedalo dědictví vzdát či ho odmítnout. Obě možnosti nový občanský zákoník umožňuje.  Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), jsou dědici poskytnuty možnosti ochrany:

* zřeknutí se dědického práva dle § 1484 OZ – můžete se ho zříct ještě za života zůstavitele, pokud s ním uzavřete písemnou smlouvu, která vyžaduje formu veřejné listiny (např. zápis u notáře).

* odmítnutí dědictví podle § 1485 a násl. OZ – odmítnout dědictví můžete učinit výslovným prohlášením vůči soudu do jednoho měsíce ode dne, kdy Vás soud vyrozuměl o právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí. Odmítnutí dědictví se vztahuje i na případné dodatečné dědické řízení.

* vzdání se dědictví – na základě ustanovení § 1490 se dědic, který dědictví neodmítl, jej může před soudem v řízení o dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice.

Podle § 1701 dluhy zůstavitele přecházejí na dědice v případě, že zákon nestanoví jinak. Současně je v § 1706 občanského zákoníku uvedeno, že dědic má právo  uplatnění výhrady soupisu, díky tomuto kroku, již dědic odpovídá nikoliv za všechny dluhy zůstavitele, ale pouze za dluhy do výše nabytého dědictví.

Pokud by se Vaše přítelkyně rozhodla dědictví přijmout, je vhodné kromě zmiňované výhrady soupisu také požádat notáře, aby vyzval věřitele k přihlášení svých pohledávek, které měli vůči zůstaviteli. V případě že dědic tuto možnost nevyužije, přičemž vyplatí „pouze“ jemu známé věřitele, hrozí riziko, že se následně objeví „noví“ věřitelé, vůči kterým by byl povinen vyplatit jejich poměrný díl. Bližší informace naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/odborna-sekce/dedicke-rizeni/.

V případě přijetí dědictví také není vyloučeno, že by mohli věřitelé vymáhat po dědicích úhradu dluhů (do výše jejich dědického podílu v případě uplatnění výhrady soupisu) nejen ze zděděného majetku, ale také postižením majetku v jejich osobním vlastnictví – tehdy by nebylo zcela vyloučeno, že by bylo možné postihnout spoluvlastnický podíl přítelkyně.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 24.10.2014