Odpovědnost za dluhy po rozvodu

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, rozvádíme se s manželem. Jak jsem teď zjistila, manžel udělal bez mého vědomí několik dluhů a tvrdí mi, že je budeme muset platit napůl, i když se rozvedeme. To se mi samozřejmě nelíbí, můžu se nějak bránit? Já jsem přece nic nepodepsala a ani jsem o tom nevěděla. Chci kvůli tomu řešit vypořádání jmění přes soud, můžu žádat, aby tyhle dluhy byly jen manžela? Děkuji za odpověď?

Odpověď:

Dobrý den,

zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále „OZ“) Vám poskytuje vůči takovým dluhům částečnou ochranu už za manželství v  § 732:

Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.

Musíte tedy v co nejkratším čase oznámit věřiteli svůj nesouhlas. Poté bude možné postihnout pouze polovinu společného jmění odpovídající podílu Vašeho manžela v případě vypořádání společného jmění.

Jedná-li se ale o dluhy vzniklé za manželství, které spadají do společného jmění, pak i přesto, že je podepsal pouze manžel, může být vedena exekuce na Vaši mzdu a účet, neboť se pro účely exekuce ocitáte v roli manžela povinného. Tato forma exekuce by měla rozvodem zaniknout (v zákoně však tuto formulaci výslovně uvedenou nenajdeme. Zároveň však nebude naplněn jeden ze zákonných předpokladů srážek u manžela povinného – již nebudete manželka). Bude však s největší pravděpodobností nutí podat k exekutorovi návrh na částečné zastavení exekuce co do formy.

V případě vypořádání se zohledňuje i míra „péče“ o společné jmění (nejedná se však o automatické zohlednění, je potřeba jej navrhnout a prokázat). Ačkoliv by tedy vypořádání společného jmění nemělo poškodit věřitele, nedá se říci, že by nutně musely být děleny dluhy půl na půl. Pokud byste se rozhodla vypořádat společné jmění přes soud, doporučujeme zvážit možnost řešit toto s advokátem, který se zaměřuje na problematiku společného jmění manželů.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 14.6.2014