Odpovědnost za dluhy z bývalého manželství

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,

před čtyřmi lety jsem se rozvedla. Jedním z důvodů bylo i to, že manžel dělal dluhy a pak je nesplácel. Rozvedli jsme se dohodou, aby to bylo co nejrychlejší. Domluvili jsme se na tom, že dluhy, které jsou jen jeho, budou jen jeho i po manželství. Děti jsme nemuseli řešit, protože jsme spolu žádné neměli. Od rozvodu v podstatě nejsme v kontaktu, já jsem si svoje dluhy poplatila. Teď ale všude slyším, že se všechno změnilo a klidně se může stát, že budu mít kvůli dluhům bývalého manžela exekuci. Je to pravda? A dá se proti tomu nějak bránit?

Děkuji za odpověď!

Odpověď:

Dobrý den,

od roku 2013 skutečně došlo k podstatným změnám v oblasti vymáhání závazků po druhém z manželů. Mezi tyto změny patřilo mj. od 1. ledna 2013 možnost postihnout příjem a manžela povinného (do té doby, bylo na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu dovozeno, že je příjem a účet manžela povinného chráněn). Od 1. ledna 2014 přibyla mj. další novinka, umožňující postihnout majetek ve společném jmění manželů pro dluhy vzniklé některému z manželů před uzavřením manželství. Zároveň však nový občanský zákoník také přinesl možnost vyjádřit tzv. nesouhlas s existencí závazků.

Patrně si nyní kladete otázku, která z výše uvedených novinek se Vás týká. V tomto směru Vás můžeme uklidnit, že vlastně žádná.

Možnost postihnout mzdu a účet manžela povinného je zakotvena v § 262a odst. 2 občanského soudního řádu. Na základě tohoto ustanovení, lze vydat exekuční příkaz na již zmiňovaný příjem manžela povinného a jeho účet, pakliže se jedná o vymáhání dluhu, který patří do společného jmění manželů. Nelze vyloučit, že by některý ze soudních exekutorů mohl i po 4 letech od zániku manželů, Vaši mzdu a účet zkusit postihnout. Pravděpodobnost toho je však velmi malá (pokud by chtěl, zkusil to již dříve) a úspěšnost také. Nesplňujete totiž základní podmínku – nejste manželka. Pokud by se tak přece jen stalo, je potřeba podat návrh na zastavení exekuce co do její formy. více viz http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/samotny-vykon-exekuce/

Píšete, že jste vypořádali Vaše společné jmění manželů dohodou. Pravdou je, že dohoda o vypořádání společného jmění manželů je závazná pouze vůči osobám, které ji uzavřely nikoliv vůči třetím subjektům (věřitelům). Nicméně vzhledem k době, která již uběhla od právní moci rozsudku o rozvodu, a jež je delší než 3 roky, lze říci, že došlo k vypořádání společného jmění časovou fikcí. Což v praxi znamená, že každému z bývalý manželů náleží věci ze společného jmění manželů, které používá pro potřeby své či své domácnosti. O ostatním majetku i závazcích platí, že je vlastní oba bývalí manželé rovným dílem. Fakticky by tedy věřitel mohl vymáhat závazky, které podepsal bývalý manžel pouze po něm. V rámci vaší vnitřní odpovědnosti (mezi Vámi a bývalým manželem) by pak  mohl poměrnou část jím uhrazených závazků  po Vás vymáhat bývalý manžel a naopak.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že by Vám v současné době neměla exekuce kvůli závazkům podepsaným bývalým manželem, hrozit.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.6.2014