Postavení ručitele/spoludlužníka v oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
Dcera se zeťem si vyřídili osobní bankrot. Na půjčkách jsem jako
spoludlužník nebo ručitel.

Bankrot jim byl schválen. Banka u které měli úvěr se přihlásila do
insolvenčního řízení.

Může tato banka chtít celou částku zaplatit ještě od spoludlužníků nebo ručitelů.
Můžete mi prosím poradit jak mám postupovat?

Odpověď:

Dobrý den,

postavení ručitele či spoludlužníka je poměrně svébytné nejen ve vztahu k insolvenčnímu řízení. Obecně lze říci, že i když Vaší dceři a zeti bylo povoleno oddlužení a patrně i schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře, neznamená to, že Vy byste byla zproštěna odpovědnosti za úhradu těchto dluhů právě z pozice ručitele či spoludlužníka.

Nezmiňujete se, zda se všichni věřitelé přihlásili do oddlužení a také zda jste to z pozice ručitele/spoludlužníka učinila Vy. Nicméně si dovolujeme dovodit, že jste se patrně do dceřina a zeťova oddlužení nepřihlásila.

Jak jsme již výše uvedli, i nyní má věřitel právo po Vás z titulu ručitelství  či spoludlužnictví požadovat úhradu dluhu. Neznamená to však, že Vy byste měla za dceru a zetě uhradit dluh aniž by došlo k Vaší kompenzaci.

V praxi to vypadá tak, že se ručitel/spoludlužník přihlásí již na samém začátku do dlužníkova oddlužení s tzv. podmíněnou pohledávkou (podmíněná je v situaci, kdy se přihlásí i věřitel), případně může ručitel/spoludlužník přihlásil část finančních prostředků, které již za dlužníka uhradil.

Jestliže výše uvedený krok ručitel/spoludlužník nestihl nebo nevěděl, že má učinit, není nic ztraceno. Dle § 18 Insolvenčního zákona má spoludlužník/ručitel kdykoliv v průběhu oddlužení vstoupit do oddlužení s přihláškou své části pohledávky – jinými slovy pokud by přihlášená pohledávka věřitele banky byla 100 tisíc Kč a ručitel věděl, že tento měsíc  z ní uhradil 20 tisíc Kč, má právo vstoupit do oddlužení  (ideálně před datem, kdy insolvenční správce rozvrhuje splátku mezi věřitele) v rozsahu 20 tisíc Kč. Ty by také měly být zahrnuty do splátkového kalendáře a ručitel měl být do této částky poměrně uspokojen. Pro úplnost dodáváme, že věřitel by měl vzít svoji pohledávku v rozsahu 20 tisíc Kč, které zaplatil ručitel zpět.

Pokud ručitel řádně splácí za dlužníka každý měsíc splátku jeho dluhu, má právo ji každý měsíc přihlásit do oddlužení.  Nicméně vzhledem k tomu že se jedná obvykle o administrativní zátěž, většina insolvenčních správců a soudů preferuje úhradu ručitelovi pohledávky jednorázově za určité období např. jednou za půl roku.

Podotýkáme, že přihlásit lze do oddlužení pouze budoucí pohledávky, nikoliv ty které uhradil v minulosti. Ty mohou být proplacení ručiteli na základě dohody s věřitelem a insolvenčním správcem. Pokud dohoda není možná, má ručitel právo jejich proplacení (tedy proplacení toho, co již uhradil za dlužníka) vymáhat soudně. Zde je potřeba dodržet pravidla soudního řízení tj. zaslat věřiteli předžalobní výzvu alespoň 7 dnů před podáním návrhu k soudu (doporučeně, kopii si ponechat), unést důkazní břemeno (být schopen prokázat, že na peníze skutečně máte nárok) a zejména si ohlídat promlčecí lhůtu – pakliže se jedná o vztah započatý před rokem 2014 je zde dvouletá promlčecí lhůta, od roku 2014 činí promlčecí lhůta u bezdůvodného obohacení tři roky.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že není vyloučeno, že by po Vás věřitel mohl žádat plnění za dlužníky. Z druhé strany Vy máte právo uplatnit, to co jste za uhradila nebo případně uhradíte, v insolvenčním řízení Vaší dcery a zetě. V neposlední řadě není vyloučeno, že předpokládaná míra uspokojení věřitelů Vaší dcery a zetě je tak velká, že po Vás věřitel nebude žádnou úhradu vyžadovat.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 17.12.2014