Postoupení pohledávky v insolvenci

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobry den, chtel bych se zeptat. Jsem v insolvenci a mel jsem pohledavku vuci bance. Jedna se o uver se zastavnim pravem. Jelikoz ja to zaplatit nemuzu, tak jsem se domluvil s kamaradem a ten je ochoten. Jenze kdyz jsme byli v bance, tak tam nam rekli ze pohledavka byla zaplacena treti osobou. To znamena ze tedka budem dluzit treti osobe, akorat by me zajimalo jestli ta osoba muze od nas splaceni dluhu odmitnout, jelikoz chce nabyt nemovitost, jimz sem porad vlastnikem, ale on tu pohledavku odkoupil i se zastavnim pravem. Jenze nikdo me nevyrozumel a ani insolvencni spravce o nicem nevi. Je jeste moznost s tim neco udelat ? Predim diky.

Odpověď:

Dobrý den,

právní úpravu, dle které se řídí Vámi popsaná situace, obsahuje zákon č. 182/2004 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon – dále IZ). Nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky (postoupení pohledávky), aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky (§ 18 odst. 1 IZ). K tomuto však podle Vašich informací zatím nedošlo.

O uvedeném návrhu rozhoduje soud do tří dnů ode dne, kdy mu takový návrh došel. Nerozhodne-li v uvedené lhůtě má se za to, že návrhu vyhověl. Další variantou je společné prohlášení  původního věřitele a nabyvatele pohledávky do soudního protokolu.

Nepíšete, o jaký druh insolvenčního řízení se jedná. Přesněji, zda je Váš úpadek řešen konkursem nebo oddlužením (tady se může uspokojení věřitelů provést plněním splátkového kalendáře nebo prodejem majetku). Od toho se dál odvíjí i postup insolvenčního správce.

Majetek, který slouží k zajištění, zpeněží insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nejdříve však po zjištění pravosti výše a pořadí zajištěné pohledávky, požádá-li o to zajištěný věřitel. Výtěžek zpeněžení vydá zajištěnému věřiteli; přitom postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu (§409 odst. 5 IZ). Případný prodej majetku se tedy provádí pod dohledem insolvenčního správce. Zpeněžení majetkové podstaty lze provést třemi způsoby:

  • veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách),
  • prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí
  • nebo prodejem majetku mimo dražbu.

Jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení (§ 293 odst. 1 IZ).

Jak tedy ze zákona plyne, všechna právní jednání ohledně převodu práv a povinností v souvislosti s uspokojením výše zmíněné pohledávky probíhají pod dohledem insolvenčního správce.

Vámi uvedené informace nejsou bohužel postačující k poskytnutí komplexní odpovědi na Váš dotaz, proto Vám můžeme doporučit obrátit se na organizaci, která poskytuje osobní konzultace v oblasti dluhového poradenství, jejichž seznam můžete najít zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem,

Tým Dluhového labyrintu.

Publikováno 9.12.2015