Promlčení dluhu – pokuty u dopravních podniků

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den
Na vlastní popud jsem si zaplatil lustraci v centrální evidenci exekucí a zjistil jsem že je na mě od roku 2012 vedena exekuce s jistinou 810kč.Zavolal jsem tedy na příslušný exekutorský úřad kde mi bylo sděleno že jistina 810kč bude navýšena na cca 12000kč . Na dotaz oč se vlastně jedná mi řekli že je to dluh u dopravního podniku ústí nad labem , že v roce 2002 byl vydán soudní příkaz a dle exekutora mi byl odeslán dopis někdy v roce 2012 který mi nepřišel i když byl poslaný na adresu mého trvalého bydliště. Samozřejmě po mě ted chtějí abych jim zaplatil i když se celé roky nic nedělo .. není po tak dlouhé době případ již promlčen ?? mám nějakou šanci se placení vyhnout.

děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem chceme ocenit Vaši aktivitu v mapování svých závazků!

Promlčecí lhůta u pravomocných a vykonatelných rozhodnutí soudu je deset let. Pokud bylo toto rozhodnutí vydáno v roce 2002 a exekuce se řeší od roku 2012, nedokážeme říci, jestli je nárok dopravního podniku promlčen bez znalosti konkrétních dat. Stačí totiž, aby v rámci této lhůty byla exekuce zahájena.

Zároveň doporučujeme si ověřit, z jakého důvodu Vám nebyla v roce 2012 doručena zásilka od exekutora. Pravděpodobně se totiž jednalo o výzvu k dobrovolnému plnění – pokud totiž dlužník zaplatí ve stanovené lhůtě dlužnou částku dobrovolně, jsou mu sníženy náklady exekuce (tj. odměna exekutora, v některých případech i náhrada hotových výdajů). Další otázkou také je doručování soudního rozhodnutí (ze pravděpodobně platebního rozkazu). V tomto směru by bylo vhodné požádat o nahlédnutí do spisu a zjistit, zda Vám byl rozkaz řádně doručen, případně zda byl ustanoven v daném řízení opatrovník. Vadné doručování má totiž za následek absenci vykonatelného exekučního titulu. Jednoduše řečeno – pokud by nebylo řádně doručeno v rámci soudního řízení, lze podat návrh na zastavení exekuce. V případě potřeby můžete otázku doručování zkonzultovat v některé z občanských poraden, jejich seznam včetně kontaktů naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz

Pokud se zjistí, že nárok dopravního podniku promlčen není, doporučujeme peníze co nejdříve uhradit, popř. zkusit si sjednat splátkový kalendář.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu.

Publikováno 15.4.2015