Riziko postižení dceřina účtu

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,může exekutor zablokovat bankovní účet plnoleté dcery ale studující, kde si posílám mzdu a dceři také přichází na účet peníze z brigády? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

Z Vašeho dotazu přesně nevyplývá, zda jste dlužníkem Vy nebo dcera, ale budeme předpokládat častější variantu a tedy to, že dlužníkem je v této situaci rodič. V situaci, kdy si dlužník nechává zasílat mzdu na něčí účet a majitel účtu není v roli povinného (tedy spoludlužníka, ručitele, manželky), nemůže být na tento účet nařízena exekuce přikázáním pohledávky z účtu (zde zároveň vycházíme z předpokladu, že dlužník nemá dispoziční právo k účtu , přes které by se exekutor na tentoúčet „mohl dostat). Není však vyloučeno, že by se exekutor mohl snažit o postižení účtu z titulu tzv. postižení jiných majetkových práv (a to i v případě kdy dlužník nemá dispoziční právo k účtu zřízeno).

V praxi by to znamenalo, že by exekutor mohl zkusit vydat příkaz na vydání jiných majetkových práv. Pokud dcera vydání peněz exekutorovi odmítla, mohl by exekutor uplatnit vůči ní tzv. poddlužnickou žalobu. To znamená, že by byla podána žaloba, na základě které by bylo po dceři požadováno vydání peněz (mzdy povinného) z toho titulu, z jakého byste je Vy jako povinná mohla požadovat po dceři ( jedná se o tzv. bezdůvodné obohacení či dohoda o úschově). Pokud by dcera soud prohrála a následně bezdůvodné obohacení nevydala, bylo by možné na ní nařídit exekuci formou přikázáním pohledávky z účtu („obstavením“ účtu).

Jak je vidět, postihnout peníze povinného na účtu jiné osoby není vyloučené, v praxi se však tento postup vzhledem k jeho komplikovanosti téměř nerealizuje. Navíc nepříjemnost v podobě zablokování dceřina účtu je až krajní možností, které by předcházela řada kroků exekutora, takže by se jí dalo aktivním přístupem zabránit. To mimo jiné např. předpokládá, že máte v pořádku doručování pošty – tedy bydlíte na adrese svého trvalého bydliště či máte v místě svého bydliště (pokud se liší od trvalého) zřízenou doručovací adresu a o těchto krocích exekutora se dozvíte.

Pokud ale dojdete k názoru, že i velmi malá pravděpodobnost toho, že Vás exekutor kontaktuje, pro Vás není přijatelná, požádat zaměstnavatele, aby Vám mzdu vyplácel v hotovosti.

V případě, že by náš předpoklad o tom, že dlužníkem jste Vy, byl mylný, určitě neváhejte upřesněný dotaz položit znovu!

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 1.4.2014