Rozdělení dluhu po rozchodu

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

mám dotaz ohledně spoludlužnictví, vzala jsem si na sebe úvěr, který sloužil ke koupi bytu s přítelem. Jelikož se mohl objevit v registru dlužníků, vzala jsem úvěr jen na sebe. Nyní jsme se rozešli a dluh chceme vyčístli napůl a splácet napůl. Chceme sepsat smlouvu o vyčlílení dluhu na každého z nás, kde bude jasně stanovena splátka po dobu 10 let. Co když ale bývalý přítel zemře nebo se mu něco stane, jeho polovina zůstane na mě, nebo to lze nějak právnicky ošetřit?Aby jeho půlka zůstala prostě stále na něho nebo případným dědicům a mě se to nedotklo?Lze to takto udělat?

Předem děkuji za odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,

v první řadě je nutné počítat s tím, že k Vámi popsanému postupu je nutný souhlas věřitele. Dále, pokud by věřitel souhlasil a vy s přítelem jste se stali spoludlužníky, je důležité si uvědomit, že budete za dluh zodpovědní tzv. společně a nerozdílně – bližší informace o právech a povinnostech spoludlužníků naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/spoludluznik/chci-byt-spoludluznikem/ a http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/spoludluznik/jsem-spoludluznik/.

Nelze samozřejmě vyloučit možnost, že by Váš věřitel souhlasil s tím, že by se z jednoho dluhu staly dva, od sebe oddělené a Vy i Váš bývalý přítel jste si odpovídali každý za ten „svůj“. To však rovněž záleží na jeho vůli.

Pokud by bývalý přítel zemřel a byli jste spoludlužníky, stal by se sice jeho podíl předmětem dědického řízení, nicméně z hlediska Vašich práv a povinností spoludlužníka by se nic neměnilo – tj. i nadále byste bez ohledu na změnu v osobě spoludlužníka byla za dluh zodpovědná společně a nerozdílně, viz informace v odkazech. Jestliže by se vám podařilo dluh „rozdělit“ a on byl výlučným dlužníkem odpovídajícím za daný dluh, již by se Vás tento dluh od okamžiku rozdělení netýkal, tedy ani po jeho smrti (pokud byste nebyla dědicem). To samé platí v případě, že by nebyl schopen splácet.

V každém případě bude mít rozhodující slovo věřitel, je tedy na místě jej oslovit a domluvit se s ním.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 24.5.2014