Účast na zdravotním pojištění po ukončení studia

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, budu teď dělat státnice a pak si hledat práci. Jak dlouho za mne bude škola platit zdravotní pojištění a od kdy si ho budu muset platit sama? Nevím, jestli se můžu rovnou nahlásit na úřad práce? Na internetu jsem četla, že nemám nárok na podporu, když jsem předtím nepracovala, ale jen chodila na brigády. Děkuji .

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve chceme ocenit Vaši snahu předejít případnému vzniku dluhů na zdravotním pojištění! Zároveň při odpovědi na Váš dotaz budeme vycházet z předpokladu, že jste nyní považována za nezaopatřené dítě soustavně se připravující na budoucí povolání. Jinými slovy – jste studentka VŠ, která nedosáhla 26 let věku.

V případě, kdy budete skládat státní zkoušku v červnu, bude za Vás zdravotní pojištění hradit stát do konce června. A pokud nebudete výdělečně činná ani po celý červenc, bude za Vás státem hrazeno zdravotní pojištění i v tomto měsíci (stále budete posuzována jako nezaopatřené dítě) viz níže.

Jako nezaopatřené se dítě posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb. (zákon o státní a sociální podpoře) maximálně do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání, např. jako v tomto případě studiem VŠ. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se podle § 14 odst. 2, písm. b) zákona o státní sociální podpoře, považuje kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium na vysoké škole, bez ohledu na skutečnost, je-li v té době výdělečně činné, a také kalendářní měsíc po něm následující, pokud dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci. Podstatné přitom je, v kterém měsíci byla složena poslední závěrečná zkouška, není důležité datum promoce!

Pokud byste nenašla zaměstnání nebo brigádu, na základě které by Vám vznikla účast na zdravotním pojištění, lze se z tohoto důvodu evidovat na  úřadu práce (ÚP) od srpna. Podotýkáme, že evidence na ÚP není povinná, přináší řadu výhod (např. státem hrazené zdravotní pojištění, v určitém rozsahu také náhradní dobu důchodového pojištění), ale také povinnosti (tj. plnění součinnosti s ÚP).  V případě že byste se na ÚP nechtěla evidovat a zároveń Vám nevznikla účast na zdravotním pojištění jiným způsobem, byla byste povinna hradit si pojistné jako samoplátce, přičemž výše měsíční splátky pojistného je 1148 Kč.

Ohledně nároku na podporu v nezaměstnanosti je důležité zjistit, o jaké brigády se jednalo. Respektive, zda Vám na jejich základě vznikla účast na důchodovém pojištění. V zásadě platí pravidlo – kde jste byla z brigády účastna zdravotního pojištění, byla jste účastna i důchodového (tj. jedná se zejména o pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce, pakliže jste na jejím základě dosáhla odměny vyšší jak 10 tisíc Kč měsíčně).

Za předpokladu že byste opravdu účastna na důchodovém pojištění byla alespoň u část brigád, bude vhodné si doby účasti spočítat. Jestliže byste „dala dohromady“ za poslední dva roky 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění, nárok na podporu by Vám vznikl, přičemž by se podpora vypočítávala z čistého průměrného výdělku u posledního zaměstnavatele.

Pro úplnost dodáváme, že dobu důchodového pojištění lze pro účely podpory nahradit tzv. náhradní dobou zaměstnání např. péčí o dítě do 4 let věku, péčí o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve II. a vyšším stupni závislosti apod. Vzhledem k Vašemu studiu, však tuto možnost nepředpokládáme. V opačném případě svůj dotaz doplńte.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 7.6.2014