Úmrtí zaměstnavatele v insolvenci

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, náš bývalý zaměstnavatel je (byl) v insolvenci. Máme u něj jako bývalí zaměstnanci dluh za neplacené mzdy. Dluh nám byl insolvenčním správcem uznán a dokonce jsme obdrželi dopis že peníze nám jsou přiznány a jestli platí číslo účtu aby nám mohl IS peníze poslat. Bohužel se stalo, že náš bývalý zaměstnavatel (dlužník)umřel. Máme nárok i po jeho smrti na plnění našich nároků, čili dlužných mezd?

Odpověď:

Dobrý den,

nárok na uhrazení dlužných mezd i po úmrtí dlužníka  tedy vašeho bývalého zaměstnavatele Vám vzniká, tuto situaci upravuje  § 2009 Nového občanského zákoníku, z jehož znění vyplývá,že smrtí dlužníka jeho povinnost nezaniká. Musíte ovšem projevit svou aktivitu a přihlásit se do dědického řízení skrze správce pozůstalosti (pokud byl spráce stanoven, tuto informaci Vám sdělí notář. Pakliže správce pozůstalosti stanoven nebyl, je potřeba jednat s notářem) ve lhůtě stanovené soudem, která trvá minimálně 3 měsíce, protože nyní budete vymáhat mzdy na dědicích. Insolvence na dědice nepřechází, takže pokud vám původně hrozilo, že nedostanete kvůli oddlužení bývalého zaměstnavatele celou dlužnou částku, tímto se může šance na uhrazení plné výše pohledávky zvýšit.

V tuto chvíli

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 27.12.2015