Odstoupení od kupní smlouvy a smlouvy od vázaném spotřebitelském úvěru

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
náš dědeček se nechal přemluvit a podepsal na předváděcí akci smlouvu (na hrnce). A protože neměl peníze tak podepsal taky úvěr. Doma se ale lekl, co udělal a hned odstoupil od obojího. Co by ještě mohl udělat, aby měl jistotu, že po něm už nikdo nebude nic chtít. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

důležité je, že spotřebitel (=zákazník, kupující), tj. Váš dědeček, uzavřel na předváděcí akci, kde si koupil hrnce, tzv. smlouvu mimo provozovnu. Na základě této smlouvy má opravdu právo do 14 dnů ode dne převzetí zboží (zřejmě hned na té předváděcí akci) odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy se učiní písemně, kde spotřebitel uvede od jaké smlouvy odstupuje. Jako doklad může sloužit např. dodejka od doporučeného dopisu, také třeba i mailová korespondence. Je vhodné tuto dokumentaci uschovat, případně si udělat i kopie.

Zároveň spotřebitel je povinen vrátit (např. zaslat zpět) převzaté zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Podnikatel=prodejce je obvykle povinen uhradit spotřebitele náklady spojené s vrácením zboží, typicky poštovné a balné. Tuto povinnost by prodejce neměl, pokud by již při uzavírání smlouvy spotřebitele upozornil, že si tyto náklady bude muset nést sám. Někdy je odeslání zboží poštou pro spotřebitele nepraktické, zboží je příliš rozměrné apod. Pokud toto zboží podnikatel dodal spotřebiteli až domů, je prodejce povinen si ho na své náklady také odvézt. Též je možné prodejce kontaktovat a dohodnout způsob vrácení zboží; za výše uvedených podmínek.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodejce je povinen mu vrátit zaplacené peníze do čtrnácti dnů od odstoupení. U kupní smlouvy, což je případ Vašeho dědečka, podnikatel nemusí vracet peníze dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že mu zboží už odeslal.

Odstoupí-li spotřebitel od „hlavní“ kupní smlouvy, dochází tím i k ukončení smlouvy o úvěru, pokud je částka vyšší jak 5 tisíc Kč – jedná se o tzv. vázaný spotřebitelský úvěr. Kromě toho, že tím vzniká nárok spotřebitele na vrácení peněz od prodávajícího, současně však vzniká i povinnost vrátit poskytovateli úvěru poskytnutý úvěr. Spotřebitel musí o odstoupení od smlouvy poskytovatele úvěru (věřitele) informovat,  zároveň není povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu prodávající vrátí kupní cenu, protože se jednalo o nákup mimo provozovnu.

Pokud tedy Váš dědeček již písemně odstoupil ve stanovené lhůtě 14 dnů od smlouvy a pak i vrátil zboží (to ovšem předpokládáme, protože se o tom nezmiňujete), postupoval přesně tak, jak měl. Důležité je ponechat si kopie všech zasílaných dokumentů, včetně dokladů o jejich zaslání a také vrácení zboží. Také je nyní důležité informovat o odstoupení od smlouvy věřitele, pokud tak ještě neučinil

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu.

Publikováno 17.5.2014