Trvalé bydliště dlužníka v bytě a exekuce

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den, dcera je hlášená u mě k trvalému pobytu, ale už před měsícem jsem požádala o zrušení pobytu, zatím nemám rozhodnutí. Na dveře mi začínají klepat  exekutoři za pohledávky, které dcera neplatí. Můžete mi prosím poradit jak mám postupovat? Kdyby byla nařízená exekuce, tak mám u exekutora žádat o vyloučení věci, které mi patří, stačí kopie dokladů? Protože kdyby jsem to pak chtěla dát k soudu tak nebudu mít org. doklady. A když je těch exekuci víc tak musím tohle to vše opakovat u každé exekuci zvlášť. Není mi taky jasné jakou adresu napíšu u dcery když je hlášená u mě a nevím kde vlastně bydlí. Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, že by v rámci exekuce vedené na Vaši dceru došlo k zabavení Vašich movitých věcí, zašlete ve lhůtě 30 dnů exekutorovi žádost o vyškrtnutí ze soupisu věcí podléhajících exekuci. V případě, že by exekutor této žádosti nevyhověl, přišla by na řadu Vámi zmiňovaná tzv. vylučovací žaloba – o té by již rozhodoval soud. Zkusit prokázat vlastnictví věcí prostřednictvím dokladů (např. faktury na Vaše jméno) i dalších důkazů (např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, písemná prohlášení dvou nebo tří osob – nepřibuzenského vztahu, které Vám dosvědčí Vaše vlastnictví) můžete určitě již během případné návštěvy exekutora – nicméně v tomto případě je nutné počítat s tím, že exekutor není povinen je brát v potaz. Pokud byste dávala žádost o vyškrtnutí věci ze soupisu nebo posléze vylučovací žalobu, stačí přiložit kopie dokladů.

Jestliže by se exekuce Vašich věcí kvůli závazkům Vaší dcery opakovala, můžete exekutorovi předložit i rozhodnutí z předchozího řízení o vyškrtnutí věci či vyloučení věci. Pokud by toto neakceptoval, je postup shodný, jak je popsáno výše.

Dojde-li ke zrušení trvalého bydliště Vaší dcery ve Vašem bytě/domě, bude je mít nahlášeno na místním (popř. městském) úřadu, v jehož obvodu zrušené trvalé bydliště bylo. Hlásit tedy budete moci tuto adresu, pokud Vám nebude známá jiná. I nyní ale samozřejmě můžete exekutory či jiné úřady informovat o tom, že jste o zrušení trvalého bydliště požádala a skutečný pobyt dcery Vám není známý.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 3.11.2013