Zadlužování bez vědomí druhého manžela

Kategorie: Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den, náhodou jsem zjistila, že si můj manžel vzal bez mého vědomí půjčku v bance. Není to nějaká velká částka, ale nechci se dostat do situace, že to nebude splácet a já z toho budu mít problémy. Co mám dělat? Můžu nějak zjistit, že to splácí? Odmítá mi k tomu cokoliv říct, podle něj mi do toho nic není. Ale co jsem četla na Vašich stránkách, tak se mě ta půjčka taky týká. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

dle nového občanského zákoníku do společného jmění manželů (dále jen SJM) patří dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže

a) se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v
rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo

b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom
jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Pokud bychom tedy vycházeli z předpokladu, že se opravdu jedná o závazek, který vznikl bez Vašeho souhlasu a tudíž by neměl patřit do společného jmění manželů, lze se bránit tím, že obratem bance oznámíte svůj nesouhlas s existencí tohoto závazku. Tímto krokem závazek nezanikne, pokud by však došlo k jeho vymáhání bylo by možné postihnout nikoliv veškerý majetek v SJM, ale pouze manželům vypořádací podíl např. polovinu nemovitosti nikoliv celou apod. Vzor vyjádření nesouhlasu naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

Nově lze pro dluhy nepatřící do SJM také polovinu finančních prostředků na bankovním účtu manžela povinného.

Nezmiňujete se, na co půjčené peníze manžel použil – pokud by totiž za ně koupil vybavení domácnosti, tak by patrně byl tento dluh vyhodnocen jako spadající do SJM, nicméně vyjádření nesouhlasu by bylo opět potřeba učinit bez prodlení.

Obáváme se, že informaci o tom, zda manžel dluh splácí Vám banka neposkytne, ledaže byste měla manželovu plnou moc či jeho písemný souhlas.

V dané situaci je také na zvážení, zda nepřistoupit k zúžení společného jmění manželů a jeho následného vypořádání. Tím byste se ochránila před odpovědností za případné dluhy, které by manželovi mohly vzniknout v budoucnu. Za tímto účelem je potřeba se obrátit na notáře (v případě souhlasu manžela) nebo na soud (jestliže manžel nesouhlasí). Podrobněji můžete tento krok zkonzultovat v některé z občanských poraden – jejich seznam naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 31.12.2015