Zamítnutí žádosti o odpuštění penále na zdravotním pojištění

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
Byla mi zamítnuta žádost o odpuštění penále na zdravotním pojištění. Můžu se odvolat? Mám nějakou šanci. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

proti rozhodnutí o odstranění tvrdosti (což je Vámi podaná žádost o odpuštění penále) není přípustný opravný prostředek – viz § 53a  odst. 5 zák. č. 48/1997 Sb. I pokud byste se pokusila odvolat, zcela jistě byste z tohoto důvodu neuspěla.

Opakovanou žádost lze podat v případě, kdy se objeví nové skutečnosti, jež jste nemohla v případě uplatnění první žádosti doložit viz § 53 odst. 4 výše citovaného zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění: „jestliže se objevily nové skutečnosti, které  žadatel  bez  vlastního  zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci  tohoto  rozhodnutí,  může  být žádost podána do tří let od právní moci tohoto rozhodnutí.“ Tříletá lhůta se počítá od právní moci platebního výměru či výkazu nedoplatků.

Neuvádíte, z jakého důvodu Vám byla žádost zamítnuta, proto doporučujeme si v případě potřeby ověřit podmínky – např. viz http://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/zivotni-situace/zadost-o-odstraneni-tvrdosti.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.6.2014