Zastavení exekuce pro nemajetnost

Kategorie: Exekuce a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den

moje manželka má dluh na zdravotním pojištění. Tento její dluh vznikl a soudem byl vyřešen uvalením exekuce několik let před naším sňatkem.
Před několika dny mi ČSSZ sdělila oznámení o provádění srážek z důchodu na základě příkazu soudního exkutora provádějícícho exekuci ve věci dluhu mé manželky.
Domnívám se, že tento dluh vzniklý ještě před naším seznámením a sňatkem nemůže spadnout do bezpodílového spoluvlastnictví manželů a že tedy nemůže být důvodem pro exekuci na můj důchod.

Řešení tohoto problému je pro mne spojeno s dalším problémem – spolu s manželkou jsme v evidenci ÚP jako osoby v hmotné nouzi. Když jsem dotyčnému exekutorovi napsal mailem protest proti jeho počínání, exekutorský úřad mi odpověděl, že mé podání je neplatné, neboť není podepsáno ověřeným elektronickým podpisem – pochopitelně jako osoba v hmotné nouzi nemám prostředky na to, abych si dopřával podobné přepychy jako je elektronický podpis. A mezi námi, i zaslání doporučeného dopisu pro mne znamená zmaření cca 1/3 mého disponibilního příjmu na jeden den.

Jaké kroky mohu prosím udělat proti – podle mého názoru nezákonnému – postupu soudního exekutora tak, aby mi s tím nevznikly zbytečné náklady?

Děkuji za radu a jsem s pozdravem

Odpověď:

Dobrý den,

v současné době lze postihnout mzdu a účet manžela povinného pro dluhy, které patří do společného jmění manželů. Současně zde musí být předpoklad, že se jedná o exekuční řízení zahájené před rokem 2013 (tuto změnu nám přinesl nález Ústavního soudu ze dne 8. 4. 2015 viz http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4214&cHash=e9ec604a15656cbd5766a37381329043

Pokud se tedy jedná o exekuci zahájenou před uzavřením Vašeho manželství a současně před rokem 2013 lze podat návrh na částečné zastavení exekuce co do této formy. Vzor naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

Dne 2. 7. 2015 vstoupí v účinnost novela, dle které již nebude možné vydat nové exekuční příkazy postihující mzdu manžela povinného. Z přechodných ustanovení však vyplývá, že stávající, tj. již vydané exekuční příkazy budou zůstávat v účinnosti.

Konkrétně se jedná o vzor – návrh na zastavení exekuce manželem povinného. V případě potřeby můžete obsah návrhu zkonzultovat v některé z poraden, které jsou zaměřené na dluhovou problematiku viz http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

Vzhledem k Vaší příjmové a majetkové situaci přichází v úvahu podání návrhu na zastavení exekuce pro nemajetnost. Vaše šance na to, aby soud Vašemu návrhu vyhověl, zvýší doložení nulového soupisu od exekutora, který Vás navštívil (pokud Váš navštívil) nebo alespoň doložit záznam ze sociálního šetření, který u Vás dělali úředníci ÚP (ve vztahu k vypláceným dávkám pomoci v hmotné nouzi). Vzor naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

Obáváme se, že vyjma situace kdy sídlí pověřený exekutor ve stejném městě, kde žijete Vy, bude potřeba návrh (případně návrhy) zaslat poštou (ideálně doporučeně, kopii si ponechat).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30.6.2015