Zastavení exekuce pro nemajetnost

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

DOBRÝ DEN. MÁM TŘI EXEKUCE,NEMÁM ŽÁDNÝ MAJETEK,KTERÝ BY USPOKOJIL VĚŘITELE.JAK ZASTAVIT EXEKUCE PRO NEMAJETNOST. DĚKUJI ZA RADU.

Odpověď:

Dobrý den,

dle Občanského soudního řádu  lze zastavit exekuci či výkon rozhodnutí (obdoba exekuce), když se během v průběhu exekuce (výkonu rozhodnutí) ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí nákladů. Exekuci pro nemajetnost tedy lze zastavit návrhem pro nemajetnost dlužníka. Takto lze postupovat dle Exekučního řádu můžete učinit do 15 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Tento návrh se podává u exekutora, který exekuci vede. Pokud Vaše situace trvá delší dobu, je možné podat návrh na zastavení i po výše zmiňované 15 denní lhůtě. Návrh je však posuzován jako podnět.

Po podání návrhu exekutor vyzve do 15 dnů vyzve další účastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí. Jestliže všichni účastníci souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce. Pokud exekutor návrhu nevyhoví, tak je návrh postoupen k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne.

V případě, že exekutor na počátku řízení sám shledá, že opravdu nedisponujete žádným majetkem, může exekuci zastavit i bez návrhu. Absenci majetku a příjmu je nutné v návrhu dokládat např. kopií rozhodnutí o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi, kopií zápisu ze sociálního šetření, nulovým soupisem exekutora apod.

Vzor návrhu na zastavení naleznete zde:

http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

Pro úplnost dodáváme, že exekuci lze znovu obnovit resp. věřitel může podat nový návrh na zahájení exekuce, pakliže byste získal majetek či příjem, který by bylo možné exekučně postihnout. Výjimku představuje situace, kdy by došlo k promlčení exekučního titulu např. exekuce by byla zastavena na 10 let. Tehdy byste se mohl bránit námitkou promlčení. Otázku promlčení je však vždy potřeba rozebrat s příslušnými dokumenty – do zmiňované 10leté lhůty se totiž započítávají i některé předchozí období.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 19.11.2015