Zastavení exekuce pro nemajetnost

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda je možné zažádat o pozastavení exekucí. Starší manželský pár jich má celkem 22. Pán pobírá starobní důchod 8000 Kč, z čehož zaplatí nájemné a inkaso, paní má těžkou cukrovku a dostává od ÚP příspěvek ve výši 1000 Kč, rovněž pobírá starobní důchod. Rodina pobírá i příspěvek na bydlení. V péči mají jedno dítě.
Žádný movitý majetek rodina nevlastní.

Děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

exekuci lze zastavit na základě některého ze zákonných důvodů. Tyto důvody nalezneme v § 268 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Celé znění dotčeného § naleznete zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99#cast6

Váš dotaz patrně směřuje k možnosti zastavení exekuce pro nemajetnost – jedná se o důvod zastavení uvedený v § 268, odst. 1, písm. e) Občanského soudního řádu. Tento důvod zastavení přichází v úvahu v situaci, kdy nelze provádět exekuci žádným zákonným způsobem, tj. dlužník nemá příjem, který je exekučně postižitelný (okruh exekučně postižitelných i nepostižitelných  příjmů naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/srazky-ze-mzdy/), jiné finanční prostředky (např. úspory na účtu, penzijní připojištění apod.) a ani jiný majetek.

Šanci na zastavení exekuce pro nemajetnost také zvyšuje pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi a případná předchozí „návštěva“ exekutora, při které byl proveden „nulový“ soupis movitých věcí. Lze také doložit protokol z místního šetření, které provedli pracovníci úřadu práce – oddělení nepojistných dávek či pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí.

To, zda lze provádět srážky z příjmu doporučujeme přepočítat dle postupu popsaného zde http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/formy-exekuce/srazky-ze-mzdy/  či na www.vyplata.cz.

Vzor návrhu naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/.

Pro bližší posouzení, zda lze ve Vámi popsané situaci návrh na zastavení pro nemajetnost podat, by bylo dobré využít možnost osobní konzultace v některé z občanských poraden. Jejich seznam včetně kontaktů naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 8.11.2014