Zastavení exekuce

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

dobry den mam dotaz kdy mohu zazadat o zastaveni exekuce kdyz jistina cinila cca 240 000kc mam uhrazeno 430 000kc zbyva uhradit 380 000kc krome toho ze je to likvidacni chci pozadat opravneneho o zastaveni exekuce muzete mi poradit pobiram rentu 10000kc jsem evidovan na up mam55let exekutorka mi pri dotazu kolik zbyva uhradit zaslala vyzvu k zaplaceni vymahane povinnosti. dekuji za info pripadne dotazy zodpovim dekuji

Odpověď:

Dobrý den,

důvody, z jakých lze exekuci zastavit, najdete v Občanském soudním řádu, konkrétně v § 268. Ten stanoví, že výkon rozhodnutí (ve Vašem případě exekuce) bude zastaven, jestliže:

  1. byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí soudu v nalézacím řízení (exekuční titul) dosud nestalo vykonatelným;
  2. rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;
  3. zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení (oprávněný);
  4. výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny (např. když exekutor zabaví movité věci, které není podle zákona oprávněn zabavit, např. obvyklé vybavení domácnosti);
  5. průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů (lze použít v případě, kdy povinný nemá žádný majetek, který by bylo možno exekučně postihnout nebo tento majetek nemá prakticky žádnou cenu);
  6. bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (vylučovací žaloba);
  7. po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku
  8. výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat (např. pochybení exekutora, pro nepřiměřeně zvolený způsob exekuce, promlčení).

Jedním z důvodů je i to, že o zastavení opravdu může požádat navrhovatel, tedy oprávněný. Můžete tedy zkusit požádat věřitele o zastavení exekuce, ale on nemá povinnost Vaší žádosti vyhovět. Obecně platí, že  by bylo vhodné požádat věřitele o zastavení ve lhůtě 15 dnů, v rámci kterých jste se dozvěděl o důvodu pro zastavení. Ve Vaší situaci to však budete pravděpodobně „pouze zkoušet“, jak věřitel bude reagovat, proto zde platí, zkusit požádat, co nejdříve. 

To, že jste evidován na úřadu práce, nemá vliv na zastavení exekuce. Vypovídající hodnotu by to mělo až tehdy, kdy byste se dostal do závažné finanční nouze a neměl žádný příjem, ani majetek, který by bylo možné postihnout exekučně. Pak byste mohl zažádat o zastavení exekuce pro nemajetnost. Máte-li však postižitelný majetek či příjem, důvod pro zastavení exekuce z tohoto důvodu zde chybí.

Nevylučujeme samozřejmě, že existuje k zastavení jiný důvod, který z Vašeho dotazu však nevyplývá.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.12.2015