Zrušení oddlužení a konkurz

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den.
Pokud soud zruší oddlužení a prohlásí konkurz co přesně to pro dlužníka znamená? Dluh se bude vymáhat v původní výši? A když dlužník nemá v podstatě žádný majetek který by se dal prodat bude se dál řešit dluh exekucí s platu? Budou dluh navyšování o úroky?
Díky.

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve se chceme omluvit za prodlení, které vzniklo při vyřízení Vašeho dotazu. Konkurz, na rozdíl od oddlužení, nemá tzv. sanační charakter. To znamená, že nemá tytéž účinky na dlužníkovy závazky ve smyslu osvobození od povinnosti platit jejich část.

V konkurzu (v případě dlužníků, kteří byli původně v oddlužení, se zpravidla jedná o tzv. nepatrný konkurz) je zpeněžena majetková podstata dlužníka.a výtěžek rozdělí insolvenční správce mezi věřitele.

Neuspokojené závazky (dluhy) však nezanikají. Věřitelé je mají právo vymáhat i po skončení konkurzu. Ti, kteří svou pohledávku přihlásili do oddlužení a dlužník ji nepopřel, mají dokonce k dispozici tzv. exekuční titul – mohou tedy po skončení konkurzu požádat o nařízení exekuce (v desetileté promlčecí lhůtě). Dále mohou věřitelé po skončení konkurzu vymáhat i přirostlé příslušenství, které v rámci samotného insolvenčního řízení po vyhlášení úpadku vymáhat nemohli (tj. např. úroky z prodlení narostlé po době vyhlášení úpadku). I zde je ovšem nutné počítat s promlčecí lhůtou (ta je v tomto případě tříletá, v případě jejího uplynutí ji je však nutné aktivně namítnout v rámci nalézacího řízení).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.5.2015