Jak zjistit, kde mám dluhy, po ztrátě dokumentů

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, mám potíže s dluhy, které jsem delší dobu nemohl kvůli zdravotním potížím řešit. Mezitím mě vytopili sousedi a já jsem tak přišel o část dokumentů. Snažím se teď svoje dluhy řešit, ale nejsem si jistý, jestli se mi podařilo dát je všechny dohromady. Kde můžu zjistit, jaké dluhy mám? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu vyplývá, že jste mohl mít v důsledku nesplácení svých závazků více dluhů. Dluhy obvykle vznikají na základě písemných úkonů, smluv o půjčkách, úvěrech, leasingu, o dodávkách energií za elektřinu, teplo apod. Pokud nemáte přehled o Vašich možných dluzích, resp. jejich konkrétní výši, v prvé řadě se můžete obrátit na Vaše věřitele, ať už fyzické či právnické osoby, bankovní či nebankovní instituce, leasingové společnosti, dodavatele energií apod. s příslušným dotazem. Ti by vám pak měli sdělit a doložit aktuální výši dluhů, která se kvůli možným sankčním ustanovením může měnit, tj. zvyšovat.

Když si nevybavíte ani Vaše věřitele, existují tzv. registry dlužníků, přístup do některých je však omezen, někdy je třeba i zjištění informací zpoplatněno. S těmito registry také pracují jak bankovní, tak i nebankovní finanční instituce, mobilní operátoři, leasingové společnosti apod., kteří tak získávají informace o klientech, jejich platební morálce a získané údaje slouží ve styku s případnými klienty.

Registr SOLUS představuje největší databázi, odkaz najdete na https://www.solus.cz/. Bankovní registr klientských informaci – http://www.cbcb.cz/. Nebankovní registr klientských informací – http://www.cncb.cz/. Centrální registr dlužníků na http://www.centralniregistrdluzniku.cz/. Česká národní banka vede centrální registr úvěrů – http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/centralni_registr_uveru/.

Nicméně je potřeba počítat s tím, že v těchto registrech nemusí být všechny Vaše dluhy! Pokud byste dlužil např. na výživném, tento dluh se v nich neobjeví apod.

Dále se můžete obrátit na soudy, zejména na Váš obecný soud (okresní či krajský dle Vašeho bydliště) s cílem zjistit možná soudní řízení vedená proti Vám jako žalovanému (=dlužníkovi). Nicméně obvykle by jste byl soudem nějakým způsobem vyrozuměn o probíhajícím řízení.

Případné daňové nedoplatky zjistíte dotazem u finančního úřadu, opět dle Vašeho bydliště. Dále se můžete informovat na obecních (městských) úřadech, u zdravotní pojišťovny. Výčet není vyčerpávající.

Krajním případem je situace, kdy dluh na základě vykonatelného rozhodnutí začne vymáhat exekutorský úřad. Nicméně pomoc ve smyslu Vašeho dotazu byste ohledně určitých dluhů mohl najít i tam. Centrální registr exekucí je dostupný na https://live.ceecr.cz/main.php. Přístup do něj je zpoplatněn.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 31.5.2014