Chráněný účet, ano či ne?

Dne 1. 7. 2021 vstoupila v účinnost zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela mj. přinesla možnost založit si chráněný účet. Jednalo se o novinku, kterou řadu let toužebně vyhlíželi pracovníci dluhových poraden i samotní dlužníci. Exekuce formou přikázání pohledávky z bankovního účtu, je totiž jednou z prvních, která je v exekučním procesu realizována. A život s exekučně zablokovaným účtem je drahý.

Očekávání vztahující se k chráněnému účtu, bylo celkem rychle konfrontováno s realitou, která je pro řadu dlužníků nadále velmi komplikovaná. Od účinnosti výše uvedené novely uběhlo již téměř půl roku. Počet dlužníků, kteří si od té doby založili chráněný účet je z řad našich klientů  nula. Dlužnici, kteří o tomto kroku uvažovali, byli následně odrazeni poměrně náročnou byrokracií, která se se založením chráněného účtu pojí, odrazení.

Základním předpokladem pro založení si chráněného účtu je existence exekučně blokovaného účtu (což pro dlužníka často znamená nemožnost jeho zrušení a zvýšené sazby za vedení takového účtu). Dlužník si dále musí opatřit příslušný formulář, na který mu plátci mzdy či jiných příjmů potvrdí potřebné údaje. Následně je dlužník nucen tento formulář zaslat soudnímu exekutorovi (pro některé dlužníky se může jednat o další výdaj, který je pro ně náročný). A teprve poté, kdy soudní exekutor zašle potvrzený formulář bance, může začít proces založení chráněného účtu. Na něm mají zůstávat chráněné příjmy (např. sociální dávky, zbývající částky mzdy atd.), zároveň z něj mohou odcházet platby zadané na základě trvalého příkazu. Více viz https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-je-chraneny-ucet-a-jak-jej-zridit-a-uzivat/

Myšlenka chráněného účtu je určitě dobrá, proces realizace je však pro mnoho dlužníků odrazující. Z tohoto důvodu celá řada z nich volí doposud osvědčené cesty, jak získat přístup alespoň k nějakému bankovnímu účtu. V praxi tedy celá řada klientů nechává přeposílat část své mzdy poníženou o exekuční srážky na účty rodinných příslušníků, známých (zde hrozí riziko, že jim peníze nemusí být vyplaceny nebo že majiteli účtu hrozí také exekuce), na dětské účty (riziko, že při větším výběru bude banka požadovat souhlas opatrovnického soudu, zároveň zde není jednotný přístup soudních exekutorů – někteří zkouší postihnout dispoziční právo k účtu nezletilého dítěte). V některých případech si lidé zakládají bankovní účty v zahraniční.

Snad tento začarovaný kruh v budoucnu „přetne“ novela, která bude odrážet požadavky praxe tj. jednoduchý, rychlý a transparentní založení chráněného účtu.